НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ПОДЯКА БІБЛІОТЕКИ ЗА ПОДАРОВАНУ ЛІТЕРАТУРУ

23.10.2017

Меценатство — це давня форма доброчинності та надійне джерело поповнення фонду, безкорисна щедрість та добра воля дарувальників. Така увага до бібліотеки радує, надихає і читачів, і працівників бібліотеки. Адже нові книги це завжди свято для широкого читацького загалу. Книжковий фонд поповнився науковою медичною літературою на 228 примірників.

Університетська бібліотека висловлює щиру вдячність за подаровані книги, а саме:
Безродному Борису Гавриловичу, професору, завідувачу кафедри хірургії №2
– Безродний Б.Г. Діагностика, профілактика та лікування внутрішньочеревної гіпертензії у хворих на хірургічну патологію органів черевної порожнини: навч. посіб. для студентів медичних вузів, викладачів та хірургів: монографія /Б.Г. Безродний., В.В. Теплий, А.І. Колосович; НМУ імені О. О. Богомольця.- К.: Валрус Дизайн, 2017.- 144 с.

Кондратюку Віталію Євгеновичу, професору, завідувачу кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №2 та колективу авторів у складі: В.С.Ткачишина, І.О.Парпалея, С.М.Гулько, М.О.Володій, О.Ю.Алексійчук, О.М.Арустамян
– Збірник тестів з професійних хвороб / За ред. В. С. Ткачишина; НМУ ім. О. О. Богомольця. – К.: ДП “Інформаційно-аналітичне агенство”, 2012. – 131 с.

Пасєчнікову Сергію Петровичу, професору, завідувачу кафедри урології
– Urology (practical skills for interns): Study guide / Stus V.P., Pasiechnikov S.P.,
Moiseyenko N.N., Fridberg A.M., Polion M.Y., Barannik K.S.; ed by V.P. Stus and S.P. Pasiechnikov.- Dnipro: LLC “Accent PP”, 2017.- 282 с.

Флісу Петру Семеновичу, професору, завідувачу кафедри ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології
– Orthodontiсs. Dentognathic Anomalies and Deformations=Ортодонтія. Зубо-щелепні аномалії та деформації: підручник / П.С. Фліс, Г.П. Леоненко, В.В. Філоненко, Н.М. Дорошенко; за ред. проф. П.С. Фліса. — К.: ВСВ «Медицина», 2015.- 176 с.

Цехмістеру Ярославу Володимировичу, професору, першому проректору з науково-педагогічної роботи, Лисенко Олександрі Юріївні, заступнику директора Інституту післядипломної освіти, доценту кафедри організації та економіки фармації
– Організація, управління та економіка фармації. Навчальний посібник для провізорів-інтернів за спеціальністю «Загальна фармація»/Я.В. Цехмістер, М.Л. Сятиня, О.Ю. Лисенко, Л.О. Гала, Н.О. Дацюк.- К.: КІМ, 2017.- 142 с.

– Pharmaceutical Dictionary for Students and Staff: about 1000 entries = Словник фармацевтичних термінів для студентів і фахівців: близько 1000 термінів / [editors: Ya.V. Tsekhmister (managing editor), I.V. Nizhenkovska, O.Yu.Lysenko, N.O.Datsiuk, H.S.Shvachkina]. – K.: AUS Medicine Publishing, 2015. –112с.

Бардонос Людмилі Євдокимівні, професору, доктору біологічних наук, гідроекологу державної екологічної академії післядипломної освіти та управління
– Київ медичний на перехресті століть : [зб.] / голов. ред. С. Воронецький. – К. : Київський міський Центр здоров’я, 2001. – 304 с.
– Сапожников Ю.С. Воспоминания судебного медика. — Киев: Здоров`я, 1966. — 351 с.
– Свенссон А. Раскрытие преступлений: Современные методы расследования уголовных дел / А. Свенссон, О. Вендель; перевод с английского Б. Глебова; Под редакцией и с предисловием доктора юридических наук С.П. Митричева. – М.: Издательство иностранной литературы, 1957. – 475 с.

Галішину Денису Івановичу, Президенту Асоціації центрів МРТ та КТ України
– Мягков О.П., Мягков С.О.
Атлас променевої діагностики пухлин кісток і м’яких тканин: навчальний посібник.- Запоріжжя, “Шамрай Г.С.”, 2017, – 296 с.

Лаврінчуку Олегу Павловичу, лікарю-стоматологу вищої категорії
– Аболмасов Н.Г. Ортодонтия: Учебн. пособие/ Н.Г.Аболмасов, Н.Н. Аболмасов. – М.: МЕДпресс-информ., 2008. – 424с.:ил.
– Джон К.Беннетт. Принципы выбора ортодонтических брекетов. – Львов: ГалДент, 2012 – 116с; 179илл.
– Лабунец В.А., Диева Т.В. Дифференцированное планирование рабочего дня врачей-стоматологов на ортопедическом приёме. – Одесса, 2006. – 150с.
– Лабунец В.А. Основы научного планирования и организации ортопедической стоматологической помощи на современном этапе развития: Монография. – Одесса, 2006. – 428с.
– Проффит У.Р. Современная ортодонтия/Уильям Р.Проффит; Перевод с англ.; Под ред.чл.-корр. РАМН, проф. Л.С. Персина. – М.:МЕДпресс-информ, 2006. – 560с.: ил.
Стефан Вильямс. Концептуальная ортодонтия. II. Рост и ортопедия. – Львов: ГалДент, 2006. -200с. – 583 рис.
– Хорошилкина Ф.Я. Ортодонтия. Дефекты зубов, зубных рядов, аномалии прикуса, морфофункциональные нарушения в челюстно-лицевой области и их комплексное лечение. М.: ООО «Медицинское информационное агенство», 2006. 544 с.: ил.

Русаку Петру Степановичу, кандидату медичних наук, завідувачу хірургічним відділенням №1 Житомирської обласної дитячої лікарні

– Дитяча хірургія. Навчальний посібник з теоретичної підготовки та набуття практичних навичок з маніпуляцій і оперативних втручань для лікарів-інтернів за фахом «Дитяча хірургія» // За ред. проф. О.К.Толстанова.-
Частина 1.- Житомир: «Полісся», 2016.- 104 с.
– Дитяча хірургія. Навчальний посібник з теоретичної підготовки та набуття практичних навичок з маніпуляцій і оперативних втручань для лікарів-інтернів за фахом «Дитяча хірургія» // За ред. проф. О.К. Толстанова.-
Частина 2.- Житомир: «Полісся», 2016.- 370 с.

Бібліотека