НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Про навчальні програми з дисциплін для студентів 2 курсу підготовки фахівців першого рівня галузі знань 22 “Охорона здоров’я” за спеціальністю 227 “Фізична терапія.Ерготерапія”

05.05.2018