НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО З’ЇЗДУ ЯКОСТІ

19.05.2015