НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ПРО ПЕРЕЗАРАХУВАННЯ У 2017/2018 Н.Р. НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН СТУДЕНТАМ ВИПУСКНИХ КУРСІВ, ЯКІ ПЕРЕВЕДЕНІ У 2014 РОЦІ З ДНМУ ТА ЛДМУ НА НАВЧАННЯ ДО НМУ

31.10.2017