НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ПРО ВИСНОВКИ КОМІСІЇ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПЕРЕВІРКИ ОБСТАВИН ГРУБОГО ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ В ІНСТИТУТІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ НМУ

31.07.2018

На виконання наказу в.о. ректора Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, члена-кореспондента НАПН України, професора Я.В.Цехмістера № 427 від 04.07.2018, створеною Комісією під головуванням проректора з науково-педагогічної роботи, доцента Олени Стеченко здійснено перевірку обставин зарахування курсантів на цикл тематичного удосконалення «Актуальні питання лабораторної гематології», який проходив в Інституті післядипломної освіти НМУ (ІПО) у період з 18.06.2018 по 27.06.2018.

Комісія заслухала пояснення директора ІПО, професора Юрія Кучина, директора НДІ Експериментальної та клінічної медицини, професора Лариси Натрус, інших працівників НМУ, що брали участь в організації та підготовці проведення зазначеного циклу тематичного удосконалення, проаналізувала надані документи: договори про надання освітніх послуг від 08.06.2018, журнал реєстрації видачі посвідчень, особові картки слухачів, заяви науково-педагогічних працівників, що проводили цикл, тощо.

У результаті проведеної роботи виявлено низку грубих порушень. Так, цикл тематичного удосконалення «Актуальні питання лабораторної гематології» проведено без оформлення належним чином відповідного наказу НМУ, а у договорах про надання освітніх послуг, укладених між слухачами та НМУ, різниця у вартості послуг складає від 1 730,00 до 2 730,00 грн. До того ж, самі договори підписані безпідставно (відсутні письмові заяви на отримання та надання послуг) та не надані до бухгалтерії. Посвідчення про проходження циклу, згідно журналу реєстрації, видавались у вихідний день і невідомим особам, що підтверджується підписами в журналі, які за прізвищами не є ідентичними підписам у договорах.

Зазначені факти комісія визнала грубим порушенням при виконанні службових обов’язків та відсутності повноважень директора ІПО професора Юрія Кучина та директора НДІ ЕКМ професора Лариси Натрус приймати самостійно рішення про проведення циклів тематичного удосконалення. За приписами Статуту університету та трудового колективу має місце порушення директором ІПО професором Юрієм Кучиним та директором НДІ експериментальної та клінічної медицини, професором Ларисою Натрус трудової дисципліни.

З урахуванням ступеня тяжкості вчиненого грубого порушення і заподіяну ним шкоду (відсутність належним чином оформленого наказу НМУ про проведення циклу тематичного удосконалення може стати підставою для визнання його недійсним), обставин, за яких вчинено проступок, у відповідності до статей 147-149 Кодексу законів про працю України, Комісія вважає за доцільне застосувати до директора ІПО професора Юрія Кучина та директора НДІ ЕКМ професора Лариси Натрус дисциплінарну відповідальність у вигляді догани.

Прес-центр