НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ПРОФЕСОР ОЛЕНА ДОРОФЄЄВА: “ВАЖЛИВІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ “ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ” В НМУ

13.04.2017

Останнім часом у медицині все більше стверджується реабілітаційний напрямок, основою якого є комплексне відновне лікування захворювань та ушкоджень. У цьому процесі провідну роль відіграє фізична терапія та ерготерапія. Вона поліпшує якість лікування, запобігає можливим ускладненням при різних захворюваннях і травмах, прискорює відновлення функцій органів і систем, тренує і загартовує організм, повертає працездатність, зменшує ймовірність інвалідизації. В умовах сьогодення, ситуація ускладнюється внаслідок постійного збільшення чисельності постраждалих серед військових і цивільних громадян в зоні антитерористичної операції (АТО) на сході України. У багатьох з них є важкі поранення й ушкодження, які потребують негайної реабілітації і, насамперед, фізичної.

За словами в.о. завідувача кафедри фізичної реабілітації та спортивної медицини Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, доктора медичних наук, професора Олени Дорофєєвої, однією з причин, що перешкоджає широкому застосуванню фізичної терапії та ерготерапії є відсутність в медичних установах достатньої кількості кваліфікованих кадрів, підготовка яких сьогодні практично відсутня, як у системі медичної, так і у системі фізкультурної освіти держави і лише своєчасна та ефективна фізична реабілітація може допомогти людині. Як зазначила професор Олена Дорофєєва на сьогодні вища освіта України переходить на якісно новий етап розвитку, що зумовлено її залученням до європейського та світового освітнього простору. Одним із основних напрямів, який дозволить українській освітній системі бути конкурентноспроможною та зайняти гідне місце на світовому рівні є модернізація її змісту з урахуванням міжнародних стандартів. На її погляд існуюча в Україні система професійної підготовки фахівців зі спеціальності «Фізична терапія. Ерготерапія» (раніше «Фізична реабілітація») має порівняно недовгу історію і на даний момент зіштовхується з певними проблемами. Сьогодні таких фахівців готують переважно в інститутах фізичної культури, що в подальшому ускладнює їх працевлаштування в лікувальні заклади – розповіла професор Олена Дорофєєва.

Керівництво Національного медичного університету імені О.О. Богомольця розуміє необхідність та важливість впровадження спеціальності «фізична терапія. Ерготерапія», як однієї з провідних та затребуваних не лише на українському, а й на міжнародному ринках праці. Тому цього року університет розширює свою освітню діяльність щодо підготовки фахівців зі спеціальності 227 «Фізична терапія. Ерготерапія». Студенти, що будуть навчатися за цією спеціальністю зможуть отримати освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр фізичної терапії, ерготерапії (4 роки на базі повної загальної середньої освіти) та магістр фізичної терапії, ерготерапії (1,5 роки на базі першого рівня вищої освіти – бакалавр зі спеціальностей фізичної терапії, ерготерапії), доктор філософії з фізичної реабілітації (4 роки на базі другого рівня вищої освіти – магістр зі спеціальності «фізична терапія, ерготерапія», «фізична реабілітація»).

Спеціальність запроваджуватиметься з першого курсу навчання. Навчальні програми, що запропоновані провідними фахівцями Національного медичного університету розроблені з урахуванням міжнародних стандартів в цій галузі. Випускники НМУ спеціальності “Фізична терапія. Ерготерапія” отримуватимуть диплом державного зразка, що дасть їм право працювати в лікувально-профілактичних закладах (лікарнях, медичних і реабілітаційних центрах, госпіталях, диспансерах, поліклініках), санаторно-курортних закладах, а також спортивно-оздоровчих установах усіх форм власності (навчально-спортивних комплексах, спортивних клубах), науково-дослідних інститутах та вищих навчальних закладах на факультетах відповідного профілю.

Прес-центр