НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ПУБЛІКАЦІЯ СПІВРОБІТНИКА НМУ У ВИДАННІ INTERNATIONAL JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY

15.02.2018

Доктор медичних наук, завідувач кафедри ендокринології Національного медичного університету імені О. О. Богомольця професор Юлія Комісаренко спільно зі співробітниками Інституту біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України опублікували в міжнародному фаховому науковому виданні International Journal of Endocrinology результати спільного дослідження. Журнал індескується в Scopus, володіє високими показниками рівня цитованості та імпакт-фактором 2.510 за Сlarivate analytics серед світових професійних видань з ендокринології.
Тема дослідження: «Вплив холекальциферолу на ключові компоненти вітамін D-ендо/пара/аутокринної системи при цукровому діабеті 1 типу» (Effects of Cholecalciferol on Key Components of Vitamin D-Endo/Para/Autocrine System in Experimental Type 1 Diabetes).

Метою дослідження було визначити роль вітаміну D у регуляції 25OHD-1α-гідроксилази (CYP27B1) в різних тканинах організму. Досліджено вплив недостатності вітаміну D на розвиток, компенсацію та ефективність лікування цукрового діабету 1 типу, продемонстровано позитивний вплив вітаміну D на мінеральний, ліпідний та вуглеводний обміни.
Посилання на публікацію: https://www.hindawi.com/journals/ije/2018/2494016/

Кафедра ендокринології
Відділ міжнародних зв’язків