НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

РЕАЛІЗАЦІЯ МІЖНАРОДНОГО АКАДЕМІЧНОГО ПРОЕКТУ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я

11.08.2016

Актуальним питанням для України є формування нової моделі системи громадського здоров’я, до якої наша країна повинна бути готовою. Насамперед, щоб задовольнити потенційну потребу в відповідних спеціалістах з комплексними знаннями і досвідом, в тому числі у сфері забезпечення сталого надання інтегрованих гендерно-чутливих послуг з протидії ВІЛ/СНІДу.

Слід зазначити, що в контексті реформи охорони громадського здоров`я Україна наразі здійснює заходи щодо подальшого пріоритетного розвитку первинної медичної допомоги та навчання персоналу, попередження і контролю над неінфекційними та інфекційними хворобами, в тому числі ВІЛ/СНІДу та туберкульозу, готовності до спалахів високопатогенних хвороб, а також впровадження Міжнародних медико-санітарних правил, пропагування здорового способу життя, визначення основних детермінант здоров’я та проблем в галузі охорони здоров’я країни. В Україні має бути побудована стійка та дієва система охорони громадського здоров’я, здатна оперативно та адекватно реагувати на виклики сьогодення, зокрема, шляхом запровадження сучасних інструментів для удосконалення системи епідеміологічного нагляду та оперативного управління діяльності галузі, в тому числі використання інформаційно-комунікаційних систем, розробки та впровадження сучасних тренінгових програм для забезпечення розвитку системи громадського здоров’я в Україні.

Саме тому, з квітня 2016 року, на базі Національного медичного університету імені О.О. Богомольця виконується міжнародний проект за напрямком «Розробка сертифікованої навчальної програми у галузі охорони громадського здоров’я», в рамках реалізації Проекту USAID «Реформа ВІЛ-послуг у дії», за підтримки компанії Deloitte Consulting Overseas Projects LLС, спільно з ГО «Український центр сімейної медицини», Університетом Каліфорнії (Сан-Франциско, США) та у співпраці із МОЗ, ВООЗ, ДУ «Український центр контролю за соціально небезпечними хворобами Міністерства охорони здоров’я України, національними громадськими організаціями та фахівцями з напрямку громадського здоров’я, які готові надавати експертну та технічну підтримку, співпрацювати та залучати необхідних консультантів для реалізації даного проекту.

Проектом USAID «Реформа ВІЛ-послуг у Дії» було визначено розробку і впровадження навчальної програми з охорони громадського здоров’я для системи безперервної медичної освіти. Ключовим напрямком діяльності в рамках Завдання 3 Проекту «Реформа ВІЛ-послуг у дії»: «Оптимізація і зміцнення кадрових ресурсів охорони здоров’я для надання гендерно-чутливих послуг з протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу найбільш вразливим групам населення, що сприятиме здійсненню оперативних і системних змін кадрових ресурсів у галузі охорони громадського здоров’я, в тому числі і для сталого надання інтегрованих послуг у сфері ВІЛ/СНІДу на національному та регіональному рівнях.

Ця навчальна програма забезпечить оперативну підтримку для новоствореної галузі громадського здоров’я в Україні та сприятиме розвитку потенціалу навчальних закладів, підготовку кадрів з необхідними навичками інтегрованої протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні. Попередньо планується, що цільовою аудиторією будуть слухачі, які в майбутньому працюватимуть у центрах громадського здоров’я та представники закладів охорони здоров’я, які братимуть участь в забезпеченні охорони громадського здоров’я. Після завершення навчання слухачі отримають посвідчення про завершення циклу тематичного удосконалення та сертифікат міжнародного проекту.
В рамках виконання проекту заплановано виконати такі завдання:
1. У співпраці з міжнародним університетом забезпечити розробку навчальної програми у галузі охорони громадського здоров’я в форматі 1-місячного циклу тематичного удосконалення.
2. Реалізувати перший етап впровадження навчального курсу спільно з міжнародним університетом-партнером.
3. Розробити концепцію повної інституціоналізації навчального курсу у галузі охорони громадського здоров’я та план наступних кроків, наприклад, розробки магістерської програми у галузі охорони громадського здоров’я або інше.

На даний час успішно виконано всі заплановані заходи перших трьох етапів з попередньо сформованих сімох етапів реалізації проекту. В червні 2016 року під час зустрічі Ректора НМУ імені О.О. Богомольця, члена-кореспондента НАМН України, професора Катерини Амосової з представниками Університету Каліфорнії, Сан-Франциско (США), укладено Угоду про міжнародну співпрацю між основними виконавцями проекту, яка передбачає також продовження академічної співпраці і після завершення даного проекту.
Після проведення оцінювальної місії потреб та опитування членів робочої групи проекту представниками міжнародного університету-партнера було сформовано склад робочої групи викладачів з української сторони, яка отримує додаткову підготовку для викладання курсу. Сплановано додаткові заходи щодо розвитку потенціалу викладачів НМУ імені О.О. Богомольця спільно з Проектом USAID «Реформа ВІЛ-послуг у дії» та командою Університету Каліфорнії, Сан-Франциско, США, з метою підтримки залучених до розробки програми у галузі охорони громадського здоров’я навчальних підрозділів НМУ імені О.О. Богомольця, які мають попередній досвід роботи в міжнародних проектах: кафедри інфекційних хвороб, кафедри епідеміології, кафедри менеджменту охорони здоров’я, кафедри фтизіатрії і пульмонології та Українського тренінгового центру сімейної медицини, перед безпосередньою розробкою програми. Затверджено План додаткового розвитку їх навчання. Задача проведеного ситуаційного аналізу полягала у виборі викладачів з вже наявним досвідом та знаннями з певних напрямків сфери охорони громадського здоров’я.

Спільна робота з міжнародним університетом-партнером і національними партнерами спрямована на забезпечення додаткового навчання для залучених до розробки програми викладачів навчальних підрозділів НМУ імені О.О. Богомольця (відбулись семінари -тренінги в Одесі та Львові, зустрічі та консультації з представниками університету -партнера) та завершення ними перевірки і адаптації наданих матеріалів від Університету Каліфорнії, Сан-Франциско. В результаті розроблено перший варіант матеріалів для навчальної програми та початковий варіант англійською мовою чотирьох навчальних модулів циклу тематичного удосконалення у галузі охорони громадського здоров’я (ТУ) «Сучасні аспекти охорони громадського здоров’я», а саме:
Модуль 1. Введення в громадське здоров’я, системи, політика, управління та лідерство.
Модуль 2. Біостатистика та епідеміологія для фахівців в галузі громадського здоров’я.
Модуль 3. Моніторинг і оцінка, використання даних та інформатика в галузі громадського здоров’я.
Модуль 4. Планування, реалізація та оцінка програм.

Під час другого засідання Координаційної ради проекту з питань громадського здоров’я, яке відбулось 9 серпня 2016 року на базі НМУ, всебічно обговорено перебіг проекту для розробки циклу тематичного удосконалення у галузі громадського здоров’я, надано зворотний зв’язок і стратегічне керівництво у впровадженні навчального циклу та забезпеченні сталості освітніх програм і майбутнього для освіти у галузі громадського здоров’я в Україні. В обговоренні акцент було зроблено на планування навчання за напрямком громадське здоров’я, виходячи з довготермінових, середніх та короткочасних потреб й дій. Впровадження циклу ТУ на базі Національного медичного університету задовільнить короткотермінову потребу у швидкій підготовці фахівців, які повинні працювати у новоствореному центрі громадського здоров’я та в перспективі і в його регіональних осередках.

Починаючи з 29 серпня 2016 року, спільно представниками Університету Каліфорнії, Сан-Франциско, США, підрозділами НМУ імені О.О. Богомольця та національними партнерами будуть налагоджені дружні академічні зв’язки, що стосується як розробки програми, так і викладання. До кінця вересня 2016 року планується завершити розробку викладацьким колективом та експертами проекту кінцевого варіанту презентацій, лекцій та всіх необхідних навчально-інформаційних матеріалів з усіх тем занять, що будуть розглядатись на навчальному циклі ТУ. В результаті цього має бути підготовлена навчальна програма циклу тематичного удосконалення та сформовані наступні навчальні пакети, а саме: папки навчально-методичних матеріалів викладачів, папки з роздрукованими презентаціями та роздатковим інформаційним матеріалом занять для слухачів та пакет інформаційних матеріалів для слухачів на електронних носіях, які обговорюються та затверджуються на всіх методичних нарадах робочої групи, відповідно до робочого плану реалізації проекту.
Проведення першого раунду – пілотування навчального курсу ТУ «Сучасні аспекти громадського здоров’я» пропонується в формі очної підготовки в період з 10 по 21 жовтня та з 21 листопада по 2 грудня 2016 року на базі навчально-наукового центру – Українського тренінгового центру сімейної медицини (УТЦСМ) НМУ імені О.О. Богомольця, відповідно до вже затвердженого МОЗ України плану роботи УТЦСМ на 2016 рік.

Планується провести в подальшому детальне аналітичне вивчення ефективності пілотного проведення навчального курсу із застосуванням попередньо апробованих інструментів оцінки за методикою міжнародних університетів-партнерів. Після цього буде підготовлено кінцевий варіант повного пакету навчального курсу – слайди, матеріали папки викладачів, додаткові інформаційно-методичні матеріали для слухачів на паперових та електронних носіях, посібник для викладачів, навчальна програма циклу тематичного удосконалення та інформаційний буклет за результатами реалізації грантового проекту. За результатами завершення проекту будуть узагальнені висновки та сформовані рекомендації для подальшого викладання та розвитку курсу, впровадження якого сприятиме формуванню та зміцненню розвитку кадрового потенціалу у новоствореній галузі громадського здоров’я в Україні.

Український тренінговий центр
сімейної медицини НМУ імені О. О. Богомольця