НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

РЕЗУЛЬТАТИ ДВОХ ЕТАПІВ ТЕСТУВАННЯ APTIS СЕРЕД ВИКЛАДАЧІВ НМУ

25.08.2016

В Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця закінчилися два етапи з реалізації проекту “Удосконалення англійської мови серед викладачів НМУ”.

80 викладачів, які викладають на першому та другому курсі англійською мовою, за поданням завідувачів кафедр, пройшли тестування Aptis від Британської Ради, яке перевіряє рівень знання англійської мови від A1 до C за шкалою Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти та дозволяє оцінювати володіння усіма чотирма мовленнєвими компетенціями: усне мовлення, аудіювання, читання і письмо.

Кандидат, який проходить тестування Aptis, отримує оцінку по шкалі від 0 до 50 за розділи з граматики та словникового запасу, а також оцінку по шкалі від 0 до 50 та рівень за загальноєвропейськими рекомендаціями від A1 до C за кожну компетенцію, що перевіряється. Загалом це створює цілісну картину про ступінь володіння мовою.

За результатами тестування рівень С отримали 17 (22%) викладачів, В2 – 29 (37%), В1 – 25 (32%), А2 – 5 (6%), А1 – 2 (3%).

Найвищі результати були виявлені з аудіювання, де 38% викладачів показали рівень С та 27% – В2, а також з читання, де рівень С отримали 41% та рівень В2 – 20%.

Нижчими були результати з усного мовлення, де більшість викладачів показали рівень В1.

Усі викладачі (80), які брали участь у тестуванні, отримали індивідуальні сертифікати. Зауважимо, що згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України № 13 від 14.01.2016 року «Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам» тест Aptis внесено до переліку рекомендованих міжнародних тестів на знання англійської мови як іноземної.

Наступним етапом, відповідно до результатів тестування, стане формування груп викладачів, які зможуть пройти навчання з удосконалення англійської мови на курсах, що проводить Британська Рада.

Міжнародний відділ