НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

РЕЗУЛЬТАТИ ІІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УНІВЕРСІАДИ З КЛІНІЧНОЇ ФАРМАКОЛОГІЇ

23.03.2018

20-21 березня 2018 року на базі кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації Національного медичного університету імені О.О. Богомольця відбулася ІІ Всеукраїнська універсіада з клінічної фармакології. В універсіаді взяли участь 65 студентів із 12 вищих навчальних закладів України (Буковинського державного медичного університету, Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, Вінницького національного медичного університету імені М.І.Пирогова, Дніпропетровської медичної академії, Запорізького державного медичного університету, Івано-Франківського національного медичного університету, Луганського державного медичного університету, Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, Національного фармацевтичного університету, Сумського державного університету, Ужгородського національного університету, Української медичної стоматологічної академії).

Випробування були проведені у конференц-залі консультативно-діагностичної поліклініки НДСЛ «Охмадит» (клінічній базі кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації НМУ) і включали індивідуальний конкурс із вирішення проблемно-орієнтованих завдань з клінічної фармакології; командний конкурс із розв’язування клінічних кейсів з клінічної фармакології; науково-практичну конференцію студентів та аспірантів «Актуальні питання клінічної фармакології, клінічної фармації та фармакотерапії».

З привітанням до студентів звернулись завідувач кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, професор Хайтович М.В., завідувач відділу наукової роботи студентів, професор Пінський Л.Л., завідувач кафедри фармакотерапії Національного фармацевтичного університету професор Кіреєв І.В., доцент кафедри клінічної фармакології і фармакотерапії Івано-Франківського національного медичного університету Калугіна С. М.

Журі під головуванням завідувача кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації, професора Хайтовича М.В. визначила кращі доповіді науково-практичної конференції; переможців у індивідуальному конкурсі та кращі команди. За результатами індивідуального конкурсу дипломи переможців отримали: Рафальський Вячеслав (НМУ), Мельник Наталя (НФУ), Черченко Катерина (НМУ); Неміш Василь (БДМУ), Кравченко Ірина (НФУ), Кучеренко Ольга (НМУ), Холоденко Вікторія (НМУ), Самопадний Сергій (СДУ), Кириленко Вадим (СДУ). За результатами командного конкурсу серед 8 кращими були 3 команди: United (Колядинська Тетяна, НМУ; Кравченко Ірина, НФУ; Кучеренко Ольга, НМУ; Рафальський Вячеслав, НМУ; Холоденко Вікторія, НМУ; Черченко Катерина, НМУ); VNMU+1 (Андрухова Вікторія, ВНМУ; Дениско Аліна, ВНМУ; Костюченко Анна, НМУ; Ніколайчук Софія, ВНМУ; Савич Валентина, ВНМУ; Юрій Олена, ВНМУ); команда ДМА (Длябога Лєна; Дольник Марина; Кирій Ганна; Мокра Анна; Саидахмедова Замира). За результатами науково-практичної конференції «Актуальні питання клінічної фармакології, клінічної фармації та фармакотерапії» відмічено 3 найкращі доповіді студентів: Хронофармакологія антигіпертензивних засобів (Купчак М.М., Маланчук В.В., ІФНМУ); Сучасні підходи в фармакотерапії хронічного лімфоцитарного лейкозу (Веровська А.Д.. НФУ); Вплив N-ацетилцистеїну та мелатоніну на рівень глюкози крові та масу тіла щурів із стептозотоциновим цукровим діабетом 1 типу (Рафальський В.Ю., Шипулін Я.К., НМУ). Екскурсійна програма універсіади включала огляд експозиції Національного музею медицини України.

Кафедра клінічної фармакології та клінічної фармації