НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

РЕЗУЛЬТАТИ НАБОРУ ДО ІНТЕРНАТУРИ ЗА КОНТРАКТОМ

02.08.2016

За результатами набору до інтернатури  Національного медичного університету імені О.О. Богомольця у 2016 р. для навчання на умовах контракту прийнято 469 випускників університету та інших ВМНЗ України.

З приємністю відзначаємо збільшення контингенту лікарів-інтернів за спеціальностями лікувальної справи у порівняні з показниками набору минулого року на понад 80%. Звертаємо особливу уваги на зростання контингенту на кафедрах новоствореного Інституту післядипломної освіти нашого Університету (директор – д.мед.н. Кучин Ю.Л.), зокрема, кількість інтернів за спеціальністю «Акушерство та гінекологія», які навчаються на кафедрі акушерства та гінекології післядипломної освіти (завідувач – д.мед.н. Макаренко М.В.) збільшилась на 43,5%. Кількість лікарів-інтернів за спеціальністю «Внутрішні хвороби» на кафедрі терапії, інфекційних хвороб та дерматовенерології післядипломної освіти (завідувач – професор Губська О.Ю.) – на 45,5%. На кафедрі хірургії анестезіології та інтенсивної терапії післядипломної освіти (завідувач – професор Скиба В.В.) збільшення контингенту інтернів відбувається за усіма спеціальностями, особливо це – «Хірургія» на 62,5% та «Анестезіологія та інтенсивна терапія» на 41,7%. Що стосується кафедри педіатрії післядипломної освіти (завідувач – професор Марушко Ю.В.) то тут контингент лікарів-інтернів збільшився на цілих 200%.

Також хочемо відзначити зростання популярності таких «не типових» для контрактної форми навчання в інтернатурі спеціальностей, як: «Патологічна анатомія» – 2 лікарі-інтерни підготовка яких здійснюватиметься на кафедрі патологічної анатомії №2 (завідувач – професор Гичка С.Г.), а також «Судово-медична експертиза» – цьогоріч на кафедрі судової медицини (завідувач – професор Михайличенко Б.В.) навчатиметься 3 лікарі-інтерни.

Продовжує збільшуватись контингент інтернів й на таких кафедрах, як: дерматології та венерології (завідувач – професор Степаненко В.І.) +123,5%, травматології та ортопедії (завідувач – професор Бур’янов О.А.) +77,98%, а також офтальмології (завідувач – професор Вітовська О.П.) +125%.

Бажаємо всім інтернам наснаги та плідного навчання за обраними спеціальностями!

Інститут післядипломної освіти