НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

РЕЗУЛЬТАТИ ВСТУПНИХ ФАХОВИХ ВИПРОБУВАНЬ

01.08.2016

29 липня відбулися вступні фахові випробування для осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціалісті за спеціальністю «Медицина» та вступають для продовження навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю «Фармація», а також для осіб, які вступають на навчання за інтегрованими програмами зі скороченим терміном підготовки для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю «Фармація» (базовий освітньо-кваліфікаційний рівень – вища освіта).

Фахові випробування випускників вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації медичного профілю проводилися у вигляді письмового тестування з дисциплін: анатомія людини, патологічна фізіологія, мікробіологія, фармакологія та лікарська рецептура.

Фахові випробування випускників вищих навчальних закладів IV рівня проводилися у вигляді письмового тестування з: загальноосвітніх питань з області природничих наук, фармацевтичної галузі як складової виробничої сфери, загальноосвітні аспекти медико-біологічної підготовки.