НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

РІШЕННЯ РЕКТОРАТУ № 9/21

29.04.2014
29 квітня  2014 р.відбулося чергове засідання ректорату НМУ імені О.О. Богомольця.
 
1.      Розглянувши питання про стан підготовки випускних курсів медичних факультетів до ліцензованого іспиту «Крок 2. Загальна лікарська підготовка», ректорат на своєму засіданні прийняв рішення наступного змісту: результати претестувань відмінників і старост груп оприлюднити на веб-сторінках факультетів та організувати додаткові тренування з підготовки до складання іспиту «Крок 2».
 
2.     Розглянувши питання про організаційні заходи з підготовки до обрання ректора Національного медичного університету імені О.О. Богомольця», ректорат на своєму засіданні прийняв рішення створити робочу групу для організації та проведення КТК та опитування всіх студентів і співробітників НМУ імені О.О. Богомольця (одночасно з КТК) в наступному складі:
 
Яворовський О.П.
–        проректор з науково-педагогічної роботи, член-кореспондент НАМН України, професор (голова);
Антоненко М.Ю.
–        проректор з міжнародних зв’язків та науково-педагогічної роботи, професор (заступник голови);
Закордонець О.О.
–        проректор з науково-педагогічної роботи з іноземними громадянами, доцент (заступник голови);
Кричевська О.Я.
–        проректор з економічних питань (заступник голови);
Науменко О.М.
–        проректор з науково-педагогічної, лікувальної роботи та післядипломної освіти, професор (заступник голови);
Цехмістер Я.В.
– проректор з науково-педагогічної роботи та довузівської   підготовки, професор (заступник голови);
Чайковський Ю.Б.
–    в.о. проректора з наукової роботи, член-кореспондент НАМН України, професор (заступник голови);
Федь Н.С.
–        головний бухгалтер (заступник голови);
Лук’янець М.М.
–        голова профкому співробітників (заступник голови).
Члени робочої групи:
 
 
Мельник В.С.
–        декан медичного факультету №1, доцент;
Літвінова Н.Ю.
–        в.о. декана медичного факультету № 2, доцент;
Петренко В.І.
–         декан медичного факультету № 3, професор;
Омельчук С.Т.
–    декан медичного факультету № 4, професор;
Неспрядько В.П.
–        декан стоматологічного факультету, професор;
Ніженковська І.В.
–        декан фармацевтичного факультету, професор;
Максименко С.Д.
–        декан медико-психологічного факультету, академік НАПН України, професор;
–        України, професор;
Власенко О.М.
–        декан факультету підготовки лікарів для Збройних Сил України, професор;
Савичук О.В.
–        декан по роботі з іноземними студентами, професор;
Марушко Ю.В.
–        декан ФПК, професор;
Тишко Ф.О.
–        декан з виробничої практики, професор;
Дубров С.О.
–        декан з інтернатури і підвищення кваліфікації лікарів, професор;
Яременко О.Б.
–        вчений секретар Вченої Ради, професор;
Рева Т.Д.
–        вчений секретар ректорату, доцент;
Боссак Л.Д.
–        в.о. начальника юридичного відділу;
Горова О.С.
–        начальник відділу гуманітарної освіти та виховання;
Жуковцева Л.І.
–        в.о. начальника відділу кадрів;
Ковтун Н.П.
–        завідувач канцелярії;
Коновалова Л.В.
–        начальник планово-фінансового відділу;
Остапюк Л.І.
–    начальник навчально-методичного відділу, доцент;
Редькіна О.А.
–    головний редактор газети “Медичні кадри”, доцент;
Чалий К.О.
– начальник відділу комп’ютерних технологій навчання та дистанційної освіти, професор;
Єрмакова Л.П.
–         провідний фахівець відділу гуманітарної освіти та виховання;
Лапко В.Г.
–         заступник голови профкому співробітників;
Лізін Д.О.
–         голова студентської ради медичного факультету №1;
Бурлаченко І.І.
–        голова студентської ради медичного факультету №2;
Августинович І.І.
–        голова студентської ради медичного факультету №3;
Карюченко Р.М.
–        голова студентської ради медичного факультету №4;
Медвінська М.О.
–        голова студентської ради стоматологічного факультету;
Гончар А.О.
–        голова студентської ради фармацевтичного факультету;
Галанта Ю.А.
–        голова студентської ради медико-психологічного  факультету;
Згурський П.А.
–        голова студентської ради ФПЛЗСУ;
Гілюк В.В.
–        голова студентського об’єднання “Студдовіра”;
Моторний В.М.
–        співголова антикорупційного комітету;
Пилипко В.М.
–        голова профспілкового комітету студентів.
3.  На другому поверсі морфологічного корпусу у відремонтованому правому крилі розмістити наступні підрозділи: деканати факультетів – медичного №1 (декан – доц. В.С. Мельник), медичного №3 (декан – проф. В.І. Петренко), ФПЛЗСУ (декан – проф. О.М. Власенко), кафедру іноземних мов (завідувач – доц. Л.Я. Аврахова), студентський парламент та студентське наукове товариство імені О.А. Киселя.
 
4.Враховуючи прохання студентства, дозволити членам родини відвідувати студентів в гуртожитках з 7:00 до 23:00 з реєстрацією в журналі відвідувань, та залишенням на вахті відповідних документів посвідчень особи студента та його гостя.
5.Доручити деканам факультетів для підготовки звіту комісії НМУ щодо перевірки проживання в гуртожитках НМУ згідно з наказом НМУ від 16.04.2014 р. за № 202 надати наступну інформацію:
·   Станом на 30.04.2014 р. перелік мешканців (П.І.Б.) в кожній кімнаті кожного гуртожитку НМУ (П.І.Б., № кімнати, її площа, розрахункова кількість місць), для не студентів – вказати місце роботи;
·   Заходи які вжиті щодо ліквідації преференцій проживання студентів, і виселення тих, які не проживають в гуртожитках (спільно з студактивом);
·    План заходів і строки виконання, які будуть вжиті щодо звільнення кімнат, в яких мешкають не студенти і не співробітники НМУ (кінцевий термін звільнення кімнат – 01.07.2014 р.);
·    Для деканів медичних і стоматологічних факультетів – перелік навчальних закладів або інших установ, які є власниками гуртожитків, з якими, разом з профкомом студентів, проведені перемовини щодо можливості залучення до розселення студентів НМУ з 01 серпня 2014 р., і отримані позитивні результати (заклад, адреса, кількість місць, ціна).