НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

РІШЕННЯ ЗАСІДАННЯ РЕКТОРАТУ

19.03.2014
 18 березня    2014 р. (протокол № 5/17) відбулося засідання ректорату, на йому розглядалося питання обговорення на факультетах інтегрованого рейтингового показника працевлаштування випускників НМУ 2014 року.
 Декани факультетів повідомили,що на випускаючих курсах були проведені загальні збори студентів, які навчаються за держзамовленням. На  цих зборах обговорювалося питання про внесення змін до розрахунку інтегрованого рейтингового показника з урахуванням показників іспиту «Крок 1». Керівники факультетів зазначили, що в процесі обговорення було визначено, що нові дані інтегрованого рейтингового показника суттєво не змінили місця студентів в рейтингу.
Взявши до уваги вищезазначене, на засіданні було ухвалено рішення:
1.    Результати складання ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 1» враховувати не окремо, а як складову розділу «Оцінка академічної успішності».
2.     У розділі «Оцінка громадської роботи» вилучити показник «староста кімнати, блоку, поверху», який ставить в нерівні умови осіб, що не мешкають у гуртожитку.
3.    Доручити деканам факультетів:
·        До 28.03.14 провести перерахунок інтегрованого рейтингового показника за участю студентського активу з оформленням відповідного протоколу та врахувати його результати під час підготовки матеріалів до роботи Комісії з працевлаштування випускників 2014 року.
·        Оприлюднити перераховані рейтингові списки випускників НМУ імені О.О. Богомольця 2014 року на інформаційних стендах деканатів та на веб-сторінках факультетів.
    4. Контроль за  виконанням  рішення ректорату покласти на проректора з науково-педагогічної роботи, професора О.П. Яворовського.
 
В.о.ректора,
член-кореспондент НАМН України,
професор
К.М. Амосова