НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

САМОПРОГОЛОШЕНА АДМІНІСТРАЦІЯ НМУ, ЗА ПІДТРИМКИ МОЗУ, МЕТОДИЧНО ПРОДОВОДИТЬ ПОЛІТИКУ ДИСКРЕДИТАЦІЇ УНІВЕРСИТЕТУ

24.10.2018

Наразі ще одним об’єктом такої політики стало право науково-педагогічних працівників та здобувачів наукових ступеней на антиплагіатну перевірку, проведення якої покладено на Комісію з питань біоетичної експертизи та етики наукових досліджень. Відповідно до рішення самопроголошеного в.о. ректора, відповідальною особою за антиплагіат призначено студентку одного з медичних факультетів нашого університету, кваліфікація якої явно не є достатньою для використання антиплагіатного програмного забезпечення та проведення за його допомогою оцінки академічних текстів професорів, доцентів та аспірантів.

Право академічної спільноти на адекватну біоетичну допомогу та підтримку закріплено рішенням Вченої ради – вищого колегіального органу, що відображено у відповідному Положенні. Нагадаємо, що згідно цього положення, до складу біоетичної комісії входять провідні та авторитетні співробітники універиситету, куратором роботи цієї комісії є проректор з наукової роботи.

Адміністрацією універистету було проведено титанічну роботу щодо оптимізації та поліпшення біоетичної експертизи, об’єднано на одній платформі біоетичну експертизу та антиплагіатну перевірку, закуплено ліцензійне програмне забезпечення та проведені заходи щодо навчання операторів цієї системи.

Здоровий глузд та міжнародний досвід свідчать, що для оцінки текстів оператору  самому треба мати досвід створення оригінальних текстів – і це має бути як мінімум дисертація, і це точно має бути не студент університету!

На жаль, дії самопроголошеної адміністрації НМУ свідчать, що здоровий глузд, репутація університету та захист прав академічної спільноти є поза межами їх компетенції.