НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

СТАЖУВАННЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ НА КАФЕДРАХ НМУ

16.07.2018

З 20 червня по 12 липня 2018 року на базі кафедр НМУ імені О.О.Богомольця проходив стажування іноземний студент з Тайвані Чіа Юан Чен (Chia Yuan Chen),  який прибув до НМУ за програмою Міжнародної федерації асоціацій студентів-медиків (IFMSA, International Federationof of Medical Students Associations). У центрі його уваги дослідження “Ризик гепатотоксичних реакцій під час лікування туберкульозу в залежності від генного поліморфізму цитохрому P450 2E1 (SYP2E1)”, яке проводиться спільно з кафедрою фтизіатрії та пульмонології, кафедрою біоорганічної та біологічної хімії та Науково-дослідним інститутом експериментальної та клінічної медицини НМУ імені О.О. Богомольця.

В рамках наукового стажування, студент мав змогу отримати глибокі теоретичні та практичні знання з питань сучасних методів діагностики та лікування туберкульозу на базі клініко-діагностичної лабораторії ТМО «Фтизіатрія» та Протитуберкульозного диспансеру №1, що є клінічною базою кафедри фтизіатрії та пульмонології. До початку практичної частини дослідження на кафедрі біоорганічної та біологічної хімії були обговорені біохімічні процеси, які проходять в печінці під час прийому протитуберкульозних препаратів та механізми розвитку гепатотоксичних реакцій в залежності від генного поліморфізму цитохрому Р450.

На базі Науково-дослідницького інституту експериментальної та клінічної медицини НМУ імені О.О. Богомольця студенту були продемонстровано полімеразну ланцюгову реакції з послідуючим генотипуванням поліморфізму на зразках сироватки крові хворих на туберкульоз, які отримують лікування.

 

Кафедра фтизіатрії та пульмонології