НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ НА “МІЖНАРОДНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ 2016”

10.11.2016

29 жовтня 2016 року в рамках «Міжнародної конференції молодих науковців 2016» (Annual Young Medical Scientists` Conference 2016, AYMSConf 2016) було проведено 12 секційних засідань з наступних галузей медицини:
1. Внутрішня медицина
2. Дитяча хірургія
3. Інфекційні хвороби, клінічна імунологія, алергологія
4. Лінгвокультурологічні аспекти лікарської діяльності
5. Неврологія, психіатрія та медична психологія
6. Оториноларингологія та стоматологія
7. Офтальмологія
8. Педіатрія, акушерство і гінекологія
9. Профілактична медицина
10. Фармакологія, клінічна фармакологія, фармація з напрямком біоінженерії та біотехнологій
11. Фундаментальна медицина
12. Хірургія

Цьогоріч на засіданні секції “Внутрішня медицина” було заслухано 8 найкращих доповідей. Учасники з’їхалися з різних міст (Київ, Харків, Полтава, Чернівці, Лиман) та представляли НМУ імені О.О. Богомольця, БДМУ, ВДНЗУ ПСТ, ХНМУ, ДонНМУ імені М. Горького.
Секція включила україномовні та англомовні доповіді.
Модераторами секції стали 6 професорів та 3 доценти, що представляли 8 кафедр нашого університету: завідувач кафедрою внутрішніх хвороб стоматологічного факультету проф. Яременко Олег Борисович, завідувач кафедрою ендокринології, проф. Комісаренко Юлія Ігорівна, завідувач кафедрою внутрішньої медицини № 2, доц. Мостбауер Галина Володимирівна, проф. Мойсеєнко Валентика Олексіївна, акад. Процюк Раду Георгійович, проф. Свирид Сергій Григорович, проф. Мальчевська Тетяна Йосипівна, доц. Кармазіна Олена Мирославівна та доц. Козак Надія Петрівна.
Оскільки до складу журі ввійшли провідні фахівці в різних галузях (кардіологія, ревматологія, гастроентерологія, нефрологія, дерматологія, ендокринологія, фтизіатрія), кожна наукова робота викликала великий інтерес модераторів і слухачів секції, та супроводжувалася жвавою міждисциплінарною дискусією.
За результатами оцінювання В номінації «Найкраще дослідження» були нагороджені:
Диплом І ступеня – Говардовська Ольга, магістр ХНМУ, дослідження – “Drug resistance tuberculosis in Kharkiw region”;
Диплом ІІ ступеня – Федьків Віта, студентка 4 курсу НМУ імені О.О.Богомольця, дослідження – “Критерії оцінки та алгоритм діагностики міокардитів” (робота виконана на базі Інстутиту кардіології імені С.Д.Стражеска НАМН України);
Диплом ІІІ ступеня:
Трибрат Анжеліка, студентка 4 курсу ВДНЗУ “Полтавська стоматологічна академія”, дослідження – “Комплаєнс хворих на гіпертонічну хворобу до диспансерного спостереження”;
Мірющенко Максим, студент 5 курсу ДонНМУ імені Горького, дослідження – “Цукровий діабет – предиктор гострого порушення мозкового кровообігу (ГПМК)”;
Машкур Абдулхамід Іса, інтерн першого року в БДМУ, дослідження – “Effect of hypertension on the functional state of the left ventricle in patients with stable angina”;
Диплом в номінації «Найоригінальніша тема дослідження» – Авраменко Богдан, студент 4 курсу НМУ імені О.О.Богомольця, робота – “Визначення функціонального стану гепатобіліарної системи при жовчокам’яній хворобі за допомогою динамічної гепатобілісцинтиграфії”;
Дипломом в номінації «Найкраща презентація» – Синиця Юлія, аспірант НМУ імені О.О.Богомольця, робота – “Оцінка функціонального стану ендотелію у хворих на подагру в поєднанні з гіпертензивним синдромом”;

Під час засідання секції «Дитяча хірургія» було заслухано 12 доповідей з наступних медичних університетів: НМУ імені О.О. Богомольця, ДонНМУ імені М. Горького та БДМУ.
Студенти та молоді вчені мали можливість розповісти про проведення та результати своїх науковий робіт, отримати кваліфіковану оцінку робіт від модераторів секції та взяти участь в дискусії.
Призові місця розподілилися наступним чином:
Диплом за найкраще дослідження І ступеня – Олександр Яворський (м. Краматорськ);
Диплом за найкраще дослідження ІІ ступеня – Богдан Пелип (м. Чернівці);
Диплом за найкраще дослідження ІІІ ступеня – Рашад Мамедов та Олена Гончарук ( м. Київ ).
Диплом “Найоригінальніша тематика дослідження” – Дарія Вороняк;
Диплом “Найкраща презентація” – Олексій Голубенко.
До складу журі ввійшли: завідувач кафедри дитячої хірургії, проф. Левицький Анатолій Феодосійович, професор, академік академії вищої школи України, заслужений діяч науки та техніки України, лауреат державної премії України Кривченя Данило Юліанович, проф. Притула Василь Петрович, проф. Дубровін Олександр Глібович, доц. Письменний Віктор Дмитрович, доц. Руденко Єввген Олегович.

Цього року надзвичайний інтерес учасників викликала секція «Інфекційні хвороби, клінічна імунологія, алергологія» , так як окрім студентів НМУ імені О.О. Богомольця, в ній взяли представники Харківського національного медичного університету, Донецького національного медичного університету ім. М. Горького, ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького (всього 7).
На засіданні секції було заслухано 9 доповідей за наступною тематикою: «Вивчення в порівняльному аспекті відповіді організму на введення проби манту та діаскінтесту під час скринінгу туберкульозної інфекції», «ВІЛ-інфекція у львівський області: аналіз епідеміологічної ситуації та перспективи ранньої діагностики», «Дослідження протигрибкової активності похідних тіазолідинів», «Маски церебрального токсоплазмозу у ВІЛ-хворих», «Сучасні напрями імунотропної терапії рецидивуючої герпес вірусної інфекції, спричиненої вірусом герпесу 1 та 2 типів», «Вивчення захворюваності ентеробіозом і лямбліозом населення міста Мерефа», «Особливості імунотропної терапії синдрому хронічної втоми, викликаної вірусом герпесу VI типу», «Досвід інтенсивної терапії сказу», «Менінгіт асоційованний з MRSA-інфекцією: 8 клінічних випадків», «Application of dendritic cells in immunotherapy of lung cancer». Серед присутніх також було 14 вільних слухачів.
Дипломом I ступеня було нагороджено Громову Маргариту , тема дослідження « Сучасні напрями імунотропної терапії рецидивуючої герпесвірусної інфекції, спричиненої вірусом герпесу 1 та 2 типів»
Дипломом II ступеня було нагороджено Рожкову Вероніку – «Application of dendritic cells in immunotherapy of lung cancer Rozhkova Veronica Olegivna» та Крук Олену « ВІЛ-інфекція у львівський області: аналіз епідеміологічної ситуації та перспективи ранньої діагностики»
Дипломом III ступеня було нагороджено Троць Анну «Досвід інтенсивної терапії сказу Троць Анна Володимирівна», Новікова Даша «Вивчення захворюваності ентеробіозом і лямбліозом населення міста Мерефа», Нечипорук Ірина Андріївна « Вивчення в порівняльному аспекті відповіді організму на введення проби манту та діаскінтесту під час скринінгу туберкульозної інфекції»
Дипломом за найоригінальніше дослідження було нагороджено Засідко Вікторія Володимирівна «Дослідження протигрибкової активності похідних тіазолідинів», дипломом за кращу презентацію було нагороджено Оніщенко Христину Валеріївну «Особливості імунотропної терапії синдрому хронічної втоми, викликаної вірусом герпесу VI типу»

28 жовтня відбулося засідання секції «Лігнвокульторологічні аспекти лікарської діяльності». Членами журі стали: завідувач кафедри латинської мови, доц. Кісельова О.Г., асистент кафедри внутрішньої медицини №2, к.мед.н. Береза Н.В., проф. кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії, д.мед.н. Кульбашна Я.А. та доцент кафедри загального мовознавства та класичної філології Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, к.філ.н. Михайлова О.Г.
Протягом засідання було заслухано 6 роботи. П’ятеро доповідачів – студенти НМУ імені О.О. Богомольця і одна студентка Одеського національного медичного університету.
Першим місцем була відзначена наукова робота студента 2 курсу Делікатного Максима Леонідовича на тему: «Терміни-епоніми як відображення наукового світогляду лікаря». Найактуальніше дослідження було у студентки 2 курсу Шамрай Анни Юріївни, яка доповідала на тему: «Дослідження медичної термінології і терміносистеми запропонованої В.О.Караваєвим у творі “Оперативна хірургія” 1885 року». А найкращу презентацію мала гість з Одеси, студентка 5 курсу Прілєпова Наталія, яка англійською мовою доповіла про «Лінгвістичні аспекти медичної термінології».

Під час засідання секції неврології, психіатрії та медичної психології були заслухані роботи з питань аутизму, психоосвіти хворих на шизофренію, психоемоційного стану у ендокринологічних пацієнтів, впливу ВНС на появу первинного головного болю, ефективності різних методик лікування кил міжхребцевих дисків, клініко-нейровізуалізаційних особливостей геморагічної трансформації інфаркту мозку та з багатьох інших цікавих і актуальних тем. Напрямки діяльності секції викликають високу зацікавленість в аудиторії – на засіданні більше 30 вільних слухачів з різних міст України.
Модераторами секції були професор, академік НАПН України, завідувач кафедри загальної і медичної психології та педагогіки С.Д. Максименко, професор, завідувач кафедри психіатрії та наркології О.К. Напрєєнко, професор, завідувач кафедри неврології Л.І. Соколова, професор кафедри неврології О.А. Мяловицька.

29 жовтня в конференц-залі стоматологічного корпусу Національного медичного університету імені О.О. Богомольця в рамках «Міжнародної конференції молодих науковців 2016» (Annual Young Medical Scientists` Conference 2016, AYMSConf 2016) відбулося засідання секції «Оториноларингологія та стоматологія».
Свої доповіді представляли студенти та інтерни з Києва, Дніпра та Чернівців.
З вітальними словами до учасників секції звернулися проректор з науково-педагогічної, лікувальної роботи та післядипломної освіти, професор Олександр Науменко та декан стоматологічного факультету, професор Наталія Біденко.
Під час секції було презентовано 7 доповідей учасників, їх оцінювали компетентне журі секції: проректор з науково-педагогічної, лікувальної роботи та післядипломної освіти, професор Олександр Науменко; декан стоматологічного факультету, професор Наталія Біденко; завідувач кафедри дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань, професор Олександр Савичук; завідувач кафедри оториноларингології, професор Юлія Дєєва; завідувач кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії дитячого віку, професор Людмила Яковенко; доцент кафедри оториноларингології В’ячеслав Дідковський, доцент кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії, Вадим Єфисько.
За результатами оцінювання дипломами були нагороджені Іванна Небор, тема роботи «Порівняння методів моделювання нейросенсорної приглухуватості у тварин» (диплом І ступеня); Рефат Мемедляєв тема роботи «Тактика щодо перших постійних молярів у дітей із запальними захворюваннями тканин щелепно-лицевої ділянки» (диплом ІІ ступеня); Оксана Остапенко тема роботи «Роль стабілографічного дослідження у виявленні вестибулярних порушень у хворих на цукровий діабет» (диплом ІІІ ступеня).
Диплом за найкращу презентацію отримала учасниця Ганна Матвєєва з міста Дніпра, її тема роботи «Вплив захисних факторів ротової рідини на адгезію Candida albicans до буккальних епітеліоцитів у дітей з хронічним гастритом та дуоденітом».
Диплом за найактуальнішу тематику дослідження отримала Валентина Макаєва, тема роботи: «Методика дентального фотографування у дитячій стоматології».

На секційному засіданні з напрямку «Офтальмологія», не зважаючи на вузький профіль спеціальності, були присутні 47 учасників: 12 доповідачів, 35 вільних слухачів. Наукові роботи оцінювали 5 висококваліфікованих членів журі. Секція тривала протягом чотирьох годин з активними науковими обговореннями та дискусіями цікавих та актуальних робіт молодих науковців:
1. Баланюк Олександра Олегівна «Особливості проведення рефракційної терапії рогівки у дорослих пацієнтів»
2. Борисевич Олександр Михайлович «Ураження очей при хворобі Крона: клінічний випадок»
3. Бухкалова Юлія Вадимівна «Клінічні прояви однобічного травматичного каротидно-кавернозного співустя з двобічним екзофтальмом»
4. Габаль Роксолана Іванівна «Особливості діагностики офтальмоендокринопатії»
5. Завальна Яна Валентинівна «Гіперсекреторна дисфункція мейбомієвих залоз (аналіз випадків, лікування)»
6. Ковальов Іван Андрійович «Ефективність ортокератології у лікуванні міопії»
7. Ковальчук Христина Володимирівна «Особливості лікування себорейного мейбоміїту»
8. Лейченко Юлія Валентинівна «Периферична лазерна коагуляція в лікуванні дистрофії сітківки»
9. Тарабань Ірина Богданівна «Вивчення особливостей застосування анти-VEGF терапії»
10. Федоренко Оксана Петрівна «Ранні офтальмологічні прояви лейкозів»
11. Хантіль Олександра В»ячеславівна «Клінічний випадок дирофіляріозу нижньої повіки»
12. Шульга Ірина Вадимівна «Зміни поля зору у пацієнтів, які знаходяться на лікуванні психотропними засобами»
До журі ввійшли: завідувач кафедри офтальмології, Заслужений лікар України, д.мед.н., проф. Вітовська О. П., д.мед.н., проф. кафедри офтальмології Скрипник Р. Л., к.мед. доц. кафедри офтальмології Скрипниченко І. Д., к.мед.н., доц. кафедри офтальмології Рижова І. П., член СНТ ім. О. А. Киселя, секретар секції Середа С. О.
Учасники секції продемонстрували свої вміння подати власний науковий матеріал: дизайном дослідження, високим рівнем підготовки презентацій та вмінням чітко і правильно давати відповіді на поставлені запитання, за що і були нагороджені почесними дипломами після підсумків секцій:
1 місце в номінації «Найкраще дослідження» – Федоренко О. П.
2 місце в номінації «Найкраще дослідження – Тарабань І. П., Бухкалова Ю. В.
3 місце в номінації «Найкраще дослідження – Борисевич О. М., Ковальов І. А.
У номінації за найоригінальнішу тематику дослідження – Шульга І. В., Хантіль О. В., а за найкращу презентацію – Завальна Я. В., Баланюк О.О.

Протягом засідання секції «Педіатрія, акушерство та гінекологія» було заслухано 14 робіт
1. Імунологічні лабораторні показники жінок із хламідійно-вірусним цервіковагінітом на фоні проведення комплексної терапії.(Дубенко Д.Є.- м.Київ)
2. Джі-зона. Сучасний погляд та перспективи досліджень.(Лобода А.В.- м.Київ)
3. Nosological structure of critical congenital heart diseases amonig infants bors at perinatal center of Kiev. (Ivanova M – Kiev)
4.Використання модифікованого методу визначення амілокластичної сили клітин букального епітелію для діагностики респіраторних захворювань у дітей. (Александрова К.В.- м.Харків)
5.Клінічний випадок кашлюку у дитини 2 місяців та доцільність використання молекулярних методів діагностики для верифікування діагнозу.(Гуменюк М.В.- м.Київ)
6.Оцінка порушень вуглеводневого обміну у дітей з неалкогольною жировою хворобою печінки(Гурська А.В.- м.Полтава)
7.Скринінг артеріального тиску та SPO2 у дітей дошкільного віку.(Гречуха Є.О.- м.Київ)
8.Пароксизмальна вегетативна недостатність. Нові можливості застосування колортерапії.
9.Функціональні можливості серцево –судинної системи (Зубрійчук А.О.- м.Київ)
10.Ефективність застосування дихальної гімнастики за О.М.Стрельниковою у дітей з пароксизмальною вегетативною недостатністю(м.Київ)
11.Вивчення етіології, клініки, особливостей перебігу кашлюку у дітей в залежності від віку за 2015рік, які знаходились на стаціонарному лікуванні в Київській мічській дитячій лікарні.(Наумчук Ю.В.- м.Київ)
12.Основні неврологічні синдроми у дітей, хворих на фенілкетонурію в залежності від віку встановлення діагнозу (Тітова Т.О.- м.Київ)
13.Особливості інфекційних захворювань із синдромом екзантеми у дітей
14.Вивчення особливостів клініки, характеру зах. менінгіту у дітей 2015-2016 Київської міської інфекційної лікарні. (м.Київ)
Модераторами секції стали проф. Крамарев С.О., проф. Чуриліна А.В., доц. Корбут О.В., доц. Мітюряєва І.О., доц. Горобeць Н.І., доц. Ластовeцька Л.Д.
Кількість вільних слухачів на секції – 30 учасників.
Диплом першого ступеня в номінації «Найкраще дослідження» вибороли Дубенко Д.Є., Гречуха Є.О.

Під час роботи секції «Профілактична медицина» було прослухано 11 доповідей, серед них 4 англійською мовою. Серед іногородніх студентів були представники Харківського Національного університету імені В.Н. Каразіна (Сазонова Т.М.) і Харківського національного медичного університету (Калініченко Д.О.)
Модераторами секції стали директор Інституту гігієни та екології, д.мед.н., проф. Омельчук Сергій Тихонович, проф. Галієнко Людмила Іванівна, проф. Гринзовський Анатолій Михайлович і доц. Назарова Оксана Григорівна.
Перше місце за роботу на тему “Нові нанокомпозиційні сорбенти для видалення фосфатів з водних розчинів” отримав студент 3 курсу Литвиненко А.О. (НМУ імені О.О.Богомольця), друге і третє місця отримали студенти Вернигора В.І. (НМУ) і Сазонова Т.М. (Харківський Національний університет імені В.Н. Каразіна) з доповідями “Медико-соціальні аспекти проблеми туберкульозу в Україні та шляхи попередження його поширення” і “Sleep disorders among the student population”, відповідно. Робота “Physical readiness of reserve officers and regular military officers of Ukraininan army” студента Юртина Б.І. (НМУ) була відзначена у номінації «Найоригінальніша тематика дослідження», а аспірант кафедри гігієни та екології Кондратюк М.В. з доповіддю “Сomparative hygienic risk assessment of combined fungicides hazardous influence on employees during presowing treatment of cereal spiked crops) і студентка Калініченко Д.О. (Харківський національний медичний університет) з доповіддю “Вплив зміни раціону харчування на стан здоров‘я іноземних студентів” отримали дипломи в номінації «Найкраща презентація».

Протягом засідання секції «Фармакологія, клінічна фармакологія, фармація з напрямками біоінженерії та біотехнологій» були заслухані наступні роботи:
1.Igor Stetsyuk(Тернопіль) – Study of hypoglycemic properties of dry extract of Vaccinium Myrtillus L.
2. Valery Orel (Київ) – The biomedical premises of nanocomplex design for malignant tumour theranostics
3. Гайсінський Владислав В΄ячеславович (Запоріжжя) – Участь шаперонів у механізмах ендогенної нейропротекції : аналіз HSP70 і нітротирозину в корі та гіпокампі тварин з експериментальною церебральною ішемією
4. Ганзюк Христина Андріївна(Київ) – Структурна модифікація сапонітових глин поліорганосилоксанами
5. Карамян Артур Ашотович (Харків) – Вміст інтерлейкінів та продуктів ПОЛ/АОС при променевих ураженнях шкіри
6. Сімонов Павло Вадимович (Київ) – Вплив кон’югату наночастинок міді з цефтріаксоном на гістологічну структуру органів щурів в умовах моделі інфекції кровобігу
Модераторами секції стали завідувач кафедри фармакології, проф. Зайченко Г.В., асистент кафедри фармакології Покотило О.А., асистент кафедри фармакології Прискока А.О., студентка 5 курсу, секретар секції Чижевська О.С.
За результатами оцінювання, диплом першого ступеню отримав Валерій Орел, диплом за найоригінальніше дослідження – . Гайсінський Владислав, диплом за найкращу презентацію – Igor Stetsyuk.
Окрім того, професор Зайченко Г.В, персонально відзначила роботи Гайсінського В.В., Стецюка І.О., Карамяна А.А та вручила кожному з них компендіум.

Протягом роботи секції «Фундаментальна медицина» було прослухано 8 доповідей, серед них одна лунала англійською мовою. Варто зазначити, що більшість доповідачів були з інших міст та навіть країн (Білорусії). Так, до НМУ імені О.О. Богомольця завітали представники Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, Харківського національного медичного університету, ВДНЗ “Українська медична стоматологічна академія”. Кількість вільних слухачів секції перевищила 10 осіб.
Модераторами секції стали провідні науковці нашої країни: член-кореспонденту НАМН України, проф. Юрій Борисович Чайковський, проф. Микола Васильович Кришталь та проф. Людмила Володимирівна Гайова. Завдяки їх професіоналізму вдалося створити справжню атмосферу конструктивної, інтерактивний, гносеологічної і, звісно, плідної праці.
Найкращою роботою, яка посіла перше місце та була дуже схваленою журі, стала робота Вороновської Марії Михайлівни “Характеристика антиоксидантного статусу за умов введення різних доз диклофенаку в селезінці і легенях щурів” (м.Львів), яка була виконана на кафедрі біологічної хімії (завідуючий кафедри: доктор медичних наук, професор Скляров Олександр Якович).
Друге місце посіли роботи: “Корекція нанокристалічним діоксидом церію патологічних змін у тканинах пародонта щурів за умов ожиріння” студента Скрипника Максима Ігоровича (м. Полтава) та робота Савченко Олега “The role of tumor-associated immune cells reaction in prognosis of endometrial endometrioid adenocarcinoma” (м. Гомель), тема якої є надзвичайно актуальною. І як відмітив сам Олег при відповідях та запитання журі, він планує і надалі розвивати, розширювати свою наукову працю. Тож бажаємо йому успіхів і творчого натхнення.
Третє місцем була нагороджена робота “Зміни в ключових процесах внутрішньоклітинного метаболізму в печінці при тривалому застосуванні нестероїдних протизапальних препаратів” Кукушкіної Марії Юріївни (м. Харків).
В номінації «Найкраща презентація» виграла робота Орла Віталія Олександровича (м. Київ).
Нагороду за саму оригінальну тему дослідження отримала робота “Стан системи NO-аргінін в умовах водно-іммобілізаційного стресу і введенні речовини LES-54 в легенях і селезінці щурів” студентки Стадник Лесі Василівни (м. Львів).
Засідання секції «Хірургія» пройшло на базі кафедри хірургії №1 НМУ ім. О.О. Богомольця. Модераторами секції стали: завідувач кафедри хірургії №1, проф., д.м.н., Білянський Л. С., завідувач кафедри хірургії №2, проф., д.м.н., Безродний Б. Г., проф., д.м.н., Храпач В.В., проф., д.м.н., Стець М.М., проф., д.м.н., Насташенко І. Л., начальник науково-дослідної частини, к.м.н., Дінець А. В.
З усною доповіддю виступили 12 учасників з різних міст України: Возіанов О.С., Вороняк О.С., Глущенко Ю.М., Дімов Б.Г., Колосович А.І., Левадний В.О., Левицький Є.А., Михайлова В.О., Муравицький В., Сочнєва А.Л., Федоренко Я.Є., Юрович А.Р. Вдячною та уважною виявилася аудиторія із 65 вільних слухачів, що завітали на секцію та активно приймали учать в обговоренні робіт.
Перлиною секції стали три англомовні доповіді: Kolosovych Andrii, Mikhailova Viktoriya, Murawicki Wladyslaw, які викликали жвавий інтерес у всіх присутніх та змістовну дискусію. Сподіваємось, що цей досвід допоможе нашим учасникам в подальшому науковому розвитку.
За результатами засідання дипломи за кращу наукову роботу отримали:
І ступеня – Левицький Є.А.
ІІ ступеня – Возіанов О.С.
ІІІ ступеня – Федоренко Я.Є, Михайлова В.О.
Також, були нагороджені двоє учасників в окремих номінаціях: за кращу презентацію – Вороняк О.С.; за найбільш оригінальну тему роботи – Колосович А.І.

Студентське наукове товариство імені О.А. Киселя виражає щиру вдячність всім членам журі та учасникам Конференції за плідну та натхненну роботу! Бажаємо успіхів у проведенні подальших досліджень!

СНТ імені О.А. Киселя,
Секретарі секцій «Міжнародної конференції молодих науковців 2016»