НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

СЕКЦІЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ТА СТУДЕНТІВ НМУ НА КОНФЕРЕНЦІЇ “АКТУАЛЬНІ ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ”

21.12.2016

24-25 листопада 2016 року в рамках науково-практичної конференції з міжнародною участю: «Актуальні інфекційні захворювання. Особливості клініки, діагностики, лікування та профілактики в сучасних умовах» (м. Київ, вул. Госпітальна 18, Національний військово-медичний клінічний центр «ГВКГ» МО України) організованою Українською військово-медичною академією, ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України», кафедрою дитячих інфекційних хвороб НМУ імені О.О. Богомольця, кафедрою інфекційних хвороб НМАПО імені П.Л. Шупика, Національним військово-медичним клінічним центром «ГВКГ» відбулася секція молодих вчених та студентів.

В роботі секції взяли участь студенти НМУ імені О.О. Богомольця та слухачі Військово-медичної академії. Усі представлені роботи були надзвичайно актуальні, зокрема, були розкриті питання, що стосуються захворюваності на туберкульоз, ВІЛ/СНІД, парентеральні вірусні гепатити, ГРЗ, негоспітальні пневмонії у військовослужбовців у зоні АТО. Були розглянуті особливості перебігу кашлюку та менінгіту за 2015 р. та за 2010-2015 рр., змін з боку гепатобіліарної системи при герпесвірусних інфекціях, інфекційних захворювань із синдромом екзантеми у дітей, скарлатини у дітей в сучасних умовах, ускладнення кору у дітей сезону 2006-2015 рр., проаналізовані окремі клінічні випадки СНІДУ у дітей, цитомегаловірусної інфекції, гострого лейкозу Епштейн-Барр вірусної етіології, представлена диференційна діагностика анемій (апластичної, гемолітичної) із інфекційними захворюваннями в практиці лікаря, інфекційного мононуклеозу та гострого лейкозу в клінічній практиці.

На секції Національний медичний університет представили студенти 4-6 курсів медичного факультету №3, гуртківці кафедри дитячих інфекційних хвороб Університету:
1. Ткачук О.І. Тема роботи: «Зміни з боку печінки при різних формах Епштейн-Барр вірусної інфекції у дітей», студентка 6 курсу.
2. Юхимець Н.А. Тема роботи: «Інфекційні захворювання із синдромом екзантеми у дітей. Випадки з практики», студентка 6 курсу.
3. Яротнік О.Л., Рогальова К.Д. Тема роботи: «Особливості перебігу кашлюку сезону 2015 року у дітей старше одного року життя», студенти 6 курсу.
4. Король І.М. Тема роботи: «Особливості клінічної картини кашлюку сезону 2015 року у дітей раннього віку», студенка 5 курсу.
5. Юхименко В.М. Тема роботи: «Клінічний випадок цитомегаловірусної інфекції у дитини 1,7 років», студент 6 курсу.
6. Колесник Ю.І., Тема роботи: «Клінічні випадки СНІДу у дітей», студенка 4 курсу.
7. Наумчук Ю.В. Тема роботи: «Особливості кашлюку у дітей перших трьох місяців життя сезону 201002015 року. Випадок із практики», студенка 6 курсу.
8. Порощай І.С. Тема роботи: “Клінічний випадок гострого лейкозу Епштейн-Барр вірусної етіології у хлопчика 5 років в клініці дитячих інфекційних хвороб”, студенка 6 курсу.
9. Ковалюх І.Ю. Тема роботи: “Клініко-лабораторні особливості менінгіту у дітей перших трьох років життя сезону 2010-2015 років, які знаходились на стаціонарному лікуванні в КМДКІЛ”, студентка 5 курсу.
10. Лисий А.В. Тема роботи: “Диференційний діагноз анемії (апластичної, гемолітичної) із захворюваннями в практиці лікаря”, студент 6 курсу.
11. Рогальова К.Д., Яротнік О.Л. Тема роботи: «Особливості кишкового ієрсиніозу у дітей сезону 2013-2016 року. Випадки з практики», студенти 6 курсу.
12. Головата О.М. Тема роботи: «Особливості скарлатини у дітей в сучасних умовах», студентка 6 курсу.
13. Гуменюк М.В. Тема роботи: «Ускладнення кору у дітей сезону 2006-2015 років. Випадки у дітей», студент 6 курсу.
14. Данильченко А.М. Тема роботи: «Диференційний діагноз інфекційного мононуклеозу та гострого лейкозу у дітей в клініці інфекційних хвороб. Випадки з практики, студент 6 курсу.

Президія:
• Виговська О.В., д.мед.н., професор, кафедра дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, м. Київ
• Палатна Л.О., к.мед.н., доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, м. Київ
• Шпак І.В., к.мед.н., доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, м. Київ
• Трихліб В.І., полковник м/с запасу, д.мед.н., професор кафедри військової терапії Української військово-медичної академії, м. Київ

Переможцями секції молодих вчених та студентів науково-практичної конференції з міжнародною участю: «Актуальні інфекційні захворювання. Особливості клініки, діагностики, лікування та профілактики в сучасних умовах» стали:
1 місце – Ковалюх І.Ю. (НМУ імені О.О. Богомольця, медичний факультет №3, 5 курс. Науковий керівник – Виговська О.В., д.мед.н., професор кафедри дитячих інфекційних хвороб НМУ імені О.О. Богомольця).
2 місце – Матіяш А.В. ( Військово-медична академія, 2 курс. Науковий керівник – Трихліб В.І., д.мед.н., професор кафедри військової терапії Української військово-медичної академії).
3 місце – Колесник Ю.І (НМУ імені О.О. Богомольця, медичний факультет №3, 4 курс. Науковий керівник – Палатна Л.О., к.мед.н., доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб НМУ імені О.О. Богомольця).

Вражає актуальність тематики конференції, на обговоренні були висвітлені важливі соціальні захворювання з урахуванням реструктуризації захворюваності серед дитячого населення в сучасних умовах в бік інфекційної патології. Заслуговує особливої уваги аналіз особливостей соціально-значимих інфекційних захворювань у військово-службовців та дорослого й дитячого населення під час АТО.

Деканат медичного факультету №3
Кафедра дитячих інфекційних захворювань
Відділ студентської науки СНТ імені О.А. Киселя
Науково-дослідна частина