НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

СЕКЦІЯ З ФАРМАКОГНОЗІЇ ТА БОТАНІКИ В РАМКАХ КВІТНЕВОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКОВОЇ СЕСІЇ 2018 Р.

27.04.2018

26 квітня 2018 р. на кафедрі фармакогнозії та ботаніки була проведена ІІ секція з «Фармакогнозії та ботаніки» в рамках квітневої студентської наукової сесії 2018 р.

Студентську наукову сесію відкрила декан фармацевтичного факультету доцент Тетяна Дмитрівна Рева.

На засіданні секції було представлено 11 різнопланових доповідей з актуальних проблем фармацевтичної ботаніки, фармакогнозії та ресурсознавства лікарських рослин, які підготували студенти ІІ, ІІІ та V курсів фармацевтичного факультету (вітчизняні та іноземні студенти).

Усі доповідачі продемонстрували високий рівень теоретичної підготовки, представили результати власних досліджень та ілюстрували свої доповіді. Більшість робіт мали  експериментальний характер з використанням світлової мікроскопії, реактивів та сучасних приладів для ідентифікації сировини та біологічно активних речовин. Презентації містили багато ілюстративного матеріалу, який підтверджував проведені дослідження. Крім того, доповідачами були представлені наочні матеріали: досліджувана лікарська рослинна сировина, біологічно активні речовини, виділені з неї, та живі об’єкти. В доповідях були надані результати наукових досліджень, що включали нові фармакогностичні об’єкти, які можуть бути перспективними для подальшого вивчення і використання при виконанні дипломних робіт.

Кожна доповідь супроводжувалась обговоренням, в якому брали активну участь студенти та викладачі. Представлені доповіді оцінювалася за наступними основними критеріями: новизна та наукова цінність висвітлених матеріалів, оформлення й представлення доповіді,  відповіді на запитання.

За результатами  сесії журі прийняло рішення надати диплом І ступеня за кращу роботу та її викладення Федоренко Валерії Максимівні (3 курс, фармацевтичний факультет, група 5802); диплом ІІ ступеня – Галатенко Юлії В’ячеславівні  (5 курс, фармацевтичний факультет, група 3804) та Голіку Ярославу Тарасовичу (3 курс, фармацевтичний факультет, група 5802). Диплом  ІІІ ступеня –  Долінській Софії Борисівні  (3 курс, фармацевтичний факультет, група 5801),  Єфіменко Анні Сергіївні  (3 курс, фармацевтичний факультет, група 5802) та Шпакович Валерії Станіславівні  (3 курс, фармацевтичний факультет, група 5801). Усі доповідачі були відзначені сертифікатами учасників студентської наукової сесії.

 

Кафедра фармакогнозії та ботаніки