НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ЩОДО СЕРТИФІКАЦІЇ РІВНЯ ВОЛОДІННЯ ІНОЗЕМНИМИ МОВАМИ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ НМУ

15.11.2017

Володіння іноземною мовою на рівні не нижче В2 відповідно до Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти є вимогою МОН України щодо присвоєння вчених звань і необхідною умовою для інтеграції в міжнародне наукове, освітнє і професійне середовище.

13 листопада 2017 року на засіданні Вченої Ради НМУ імені О.О. Богомольця було розглянуто та затверджено перелік міжнародних іспитів з іноземних мов, їх провайдерів, а також мовних шкіл, сертифікати яких на рівні В2 та вище будуть визнаватися в НМУ при формуванні пакету документів на здобуття вченого звання доцента/професора, а також при вирішенні кадрових питань, визначенні рейтингу співробітників тощо (див. таблицю).

Варто зауважити, що з 2016 року відбувається реалізація спільного проекту НМУ та British Council з удосконалення володіння англійською мовою серед викладачів Університету. У рамках цього проекту співробітники НМУ мають можливість скласти сертифікований іспит APTIS з англійської мови безкоштовно. Відповідно до попереднього рішення Вченої Ради іспит APTIS для співробітників НМУ здійснюється за кошти спеціального фонду НМУ згідно зі списками, які формує відділ міжнародних зв’язків за поданням завідувачів кафедр.

Науковий відділ
Відділ міжнародних зв’язків