НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ЩОДО ВАРТОСТІ ВІДПРАЦЮВАННЯ ПРОПУЩЕНИХ ЗАНЯТЬ

08.12.2016

Вартість відпрацювання студентами НМУ практичних, лабораторних та семінарських занять з клінічних та медико-біологічних дисциплін, що були ними пропущені без поважних причин розраховується НМУ з урахуванням усіх витрат на забезпечення навчального процесу: оплата праці; комунальні послуги; придбання матеріалів, обладнання та інвентарю; капітальні видатки (придбання підручників, навчальної літератури, оновлення бібліотечних фондів).

Слід звернути увагу, що саме оплата праці викладача, який приймає відпрацювання має найбільшу питому вагу у формуванні вартості – 77%.
Не всі знають, що робочий день викладача – 7 годин, тому при його початку о 8-й, кінець роботи – о 16-й, а якщо за розкладом перша пара починається раніше то, відповідно, викладач має повне право піти з роботи о 15-й. Отже, з урахуванням зайнятості студентів та часу на переїзди, відпрацювання зазвичай проводяться в неробочий час викладачів.

До речі, за законом, педагогічне навантаження викладача не передбачає відпрацювання студентами пропущених занять, так само, як і перескладання ПМК. Фактично на сьогоднішній день прийом відпрацювань – це волонтерство викладачів. До того ж, цей час вони безкоштовно витрачають на далеко не найуспішніших студентів.

Інші видатки утворення вартості відпрацювань в сумі складають 23%.

На жаль, зараз неможливо впевнено назвати вартість відпрацювання однієї години пропущених занять, з огляду на очікуванні з січня 2017 року значні зміни, як в оплаті праці викладачів, так і в тарифах на комунальні послуги.