НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

СПІЛЬНЕ ЗАСІДАННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ ТА ВЧЕНОЇ РАДИ НМУ

06.02.2017

3 лютого 2017 року у конференц-залі фізико-хімічного корпусу відбулося спільне засідання Конференції трудового колективу та Вченої ради Національного медичного університету імені О.О. Богомольця за наявності кворуму: із 338 осіб складу делегатів Конференції трудового колективу Університету було зареєстровано 272 делегата, із 134 членів Вченої ради – зареєструвалися 104.

До реалізації порядку денного, Подякою Вченої ради за професійне надання першої медичної допомоги в екстремальній ситуації були нагороджені студентки: Тетяна Лемко (стоматологічний факультет, 5 курс) та Людмила Дідок ( медичний факультет №2, 5 курс).

Відповідно до порядку денного Конференції трудового колективу під головуванням голови профкому співробітників Марії Лук’янець були розглянуті наступні питання:

1. Звіт про виконання умов контракту ректором НМУ імені О.О. Богомольця, член-кореспондентом НАМН України, професором Катериною Амосовою в 2016 році (доповідач – ректор НМУ, професор Катерина Амосова).
Презентація
2. Фінансово-економічна діяльність НМУ імені О.О. Богомольця у 2016 році, перспективи підвищення її ефективності як необхідної умови подальшого розвитку закладу та університетської громади і план на 2017 рік (доповідач – проректор з науково-педагогічної роботи та перспективного розвитку, професор Олександр Никитюк).
3. Звіт профспілкового комітету про виконання умов колективного договору за 2016 рік між роботодавцем та профспілковими організаціями (доповідачі – голова профкому співробітників Марія Лук’янець; голова профспілкового комітету студентів Власій Пилипко).

В обговоренні доповідей ректора Катерини Амосової, проректора з науково-педагогічної роботи та перспективного розвитку, професора Олександра Никитюка та голови профкому співробітників Марії Лук’янець взяти участь: перший проректор з науково-педагогічної роботи, професор Ярослав Цехмістер; проректор з науково-педагогічної роботи, доцент Олена Стеченко; проректор з наукової роботи, професор Тетяна Черенько; проректор з науково-педагогічної, лікувальної роботи та післядипломної освіти, професор Олександр Науменко; проректор з міжнародних зв’язків та науково-педагогічної роботи, професор Олеся Линовицька; декан медичного факультету №1, професор Володимир Мельник; завідувач кафедри гігієни праці і професійних хвороб, професор Олександр Яворовський; завідувач кафедри дерматології та венерології, професор Віктор Степаненко; доцент кафедри гістології та ембріології Лариса Бідна; начальник науково-дослідної частини, PhD Андрій Дінець; голова Студентського парламенту Костянтин Ковалішин; студент медичного факультету №3 Віталій Дідик.

Після обговорення та відкритого голосування делегатами КТК одностайно затверджено звіти.

Вченою радою, під головуванням ректора Університету Катерини Амосової, розглянуто поточні справи:

1. Про проект Положення щодо стипендіального забезпечення (доповідач – проректор з науково-педагогічної роботи, доцент Олена Стеченко).

2. Про підготовку студентів Університету до тестування за американськими тестами STEP-2 (доповідач – проректор з науково-педагогічної роботи, доцент Олена Стеченко).

3. Про запровадження ОСКІ – 1 на III курсі медичних факультетів Університету у весняно-літньому семестрі 2016/2017 н.р. (доповідач – проректор з науково-педагогічної роботи, доцент Олена Стеченко).

4. Про висунення кандидатури доцента кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Світлани Ярославської на присвоєння Почесного звання „Заслужений лікар України” (доповідач – проректор з науково-педагогічної роботи, доцент Олена Стеченко).

5. Про дозвіл на видання посібника підготовленого колективом кафедри терапевтичної стоматології: «Фармакотерапія захворювань слизової оболонки порожнини рота і тканин пародонта». Автори: Борисенко А.В., Данилевський М.Ф., Мохорт М.А., Мохорт В.В., Дікова І.Г., Волосовець Т.М. (доповідач – проректор з науково-педагогічної роботи, доцент Олена Стеченко).

6. Про розгляд та затвердження змін Положення про комісію з питань біоетичної експертизи та етики наукових досліджень при Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця та затвердження складу цієї комісії (доповідач – проректор з наукової роботи, професор Тетяна Черенько).

7. Положення про конкурс «Краща дисертаційна робота» (доповідач – проректор з наукової роботи, професор Тетяна Черенько).

8. Затвердження теми, термінів виконання та наукового консультанта докторської дисертації доцента кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології імені С.М. Савенка Буковинського державного медичного університету к.мед.н. Ольги Юрценюк (доповідач – проректор з наукової роботи, професор Тетяна Черенько).

9. Затвердження теми, термінів виконання та наукового консультанта докторської дисертації доцента кафедри неврології НМУ імені О.О. Богомольця к.мед.н. Наталії Турчини (доповідач – проректор з наукової роботи, професор Тетяна Черенько).

10. Про зміну назви теми і наукового консультанта дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук доцента кафедри внутрішньої медицини №1, к.мед.н, Володимира Чернявського (доповідач – проректор з наукової роботи, професор Тетяна Черенько).

11. Про відрахування з аспірантури аспіранта кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №1 Алли Майбороди (доповідач – проректор з наукової роботи, професор Тетяна Черенько).

В.о вченого секретаря Вченої ради