НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

СПІВПРАЦЯ КАФЕДРИ АПТЕЧНОЇ ТА ПРОМИСЛОВОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ЛІКІВ З ІНШИМИ НАУКОВИМИ УСТАНОВАМИ УКРАЇНИ

06.12.2017

В рамках науково-дослідної роботи кафедри аптечної та промислової технології ліків за темою «Організаційно-технологічні дослідження лікарських та косметичних засобів» № держреєстрації 0114U001826 активно розвивається співпраця з науковими установами України за такими напрямками:В рамках науково-дослідної роботи кафедри аптечної та промислової технології ліків за темою «Організаційно-технологічні дослідження лікарських та косметичних засобів» № держреєстрації 0114U001826 активно розвивається співпраця з науковими установами України за такими напрямками:
• З Інститутом мікробіології і вірусології імені Д. К. Заболотного НАН України (відділом проблем інтерферону та імуномодуляторів) в розробці складу та технології лікарських, ветеринарних препаратів  та біологічно-активних добавок у вигляді різних лікарських форм з цитратами металів; лактобактеріями; нанорозмірним діоксидом церію; а також проведення мікробіологічних досліджень;
• З Інститутом ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України (відділом мікології) у розробці науково обгрунтованого складу і раціональної технології капсульованого лікарського засобу лікувально-профілактичної дії та комплексної терапії імунологічних захворювань на основі грибів Шиїтаке, одержаних біотехнологічним методом – глибинним способом культивування;
• З Інститутом біології тварин НААН України (лабораторією екологічної фізіології та якості продукції) в розробці складу ветеринарних препаратів  у вигляді різних лікарських форм з цитратами срібла та міді, а також проведення необхідних доклінічних досліджень;
• З ДВНЗ «Харківська державна зооветеринарна академія» (кафедра фармакології і токсикології, факультет ветеринарної медицини) в проведенні необхідних доклінічних та клінічних досліджень, зазначених у вимогах до реєстраційного досьє на ветеринарні препарати;
• З Національним фармацевтичним університетом (кафедра заводської технології ліків, кафедра промислової фармації, кафедра фармацевтичної хімії, кафедра організації та економіки фармації, науково-дослідної лабораторії парентеральних та оральних рідких лікарських засобів) в розробці складу та технології ветеринарних препаратів антимікробної дії у м’яких та рідких лікарських формах;
• З ТОВ «БРОВАФАРМА», виробником ветеринарних препаратів №1 в Україні, в розробці ветеринарних препаратів у вигляді різних лікарських форм, проведення необхідних досліджень для подальшого впровадження у виробництво.
• З Інститутом бiоенергетичних культур цукрових буряків НААН (відділом технології вирощування біоенергетичних культур) в розробці лікарських препаратів у вигляді рідких форм (сиропів) та косметичних засобів з фітоенергетичними культурами;
• З ТОВ «ВТФ «Екмі» в розробці складу та технології косметичних засобів для волосся (для фарбування волосся, а також лінійок засобів для догляду за волоссям), дослідження параметрів якості сировини та готових косметичних форм у відповідності з європейською системою управління якістю ISO 9001:2008.

Кафедра аптечної та промислової технології ліків