НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

СПІВПРАЦЯ НМУ З НЕЗАЛЕЖНИМ АГЕНСТВОМ З ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ КАЗАХСТАНУ

15.09.2016

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця продовжує співпрацю в галузі післядипломної освіти з Незалежним казахстанським агентством з забезпечення якості освіти (Республіка Казахстан), що передбачає участь фахівців НМУ імені О.О. Богомольця у роботі експертних груп, які формує Незалежне казахстанське агентство з забезпечення якості освіти (НКАОКО).

Експертні групи проводять зовнішній аудит науково-дослідних установ та університетів Казахстану з метою оцінки відповідності освітніх програм післядипломної освіти до стандартів інституціональної та спеціалізованої акредитації НКАОКО.

Відділом міжнародних зв’язків НМУ імені О.О. Богомольця проводяться заходи щодо співпраці з НКАОКО, фахівці університету запрошуються до участі в роботі експертних груп як міжнародні експерти: О.В. Линовицька – професор, проректор з міжнародних зв’язків та науково-педагогічної роботи, О.М. Науменко – професор, проректор з науково-педагогічної, лікувальної роботи та післядипломної освіти, Т.М. Черенько – професор, проректор з наукової роботи.

5-7 вересня 2016 року експертна група провела зовнішній аудит Казахського Науково-Дослідного Інституту Онкології і Радіології (КазНІІОіР) м. Алмати, Казахстан. Керівником групи та міжнародним експертом НКАОКО був запрошений А.В. Дінець, PhD – начальник науково-дослідної частини, асистент кафедри хірургії №4 НМУ імені О.О. Богомольця. Членами експертної групи були: К.А. Раисова, PhD – керівник центру післявузівської освіти АО Національний науковий медичий центр (м. Астана, Казахстан); З.А. Манамбаева – д.м.н., професор кафедри онкології і візуальної діагностики Державного медичного університету м. Семей (Казахстан); Ж. А. Абдрахманова – к.м.н., асоційований професор, завідувач кафедри променевої діагностики та променевої терапії Медичного університету Астана (м. Астана, Казахстан); Н.З. Шапанбаев – доцент кафедри терапевтичних дисциплін з курсом фтизіатрії, променевої діагностики і променевої терапії Південно-Казахстанської державної фармацевтичної академії; О.В. Шатковська – заступник головного лікаря з організаційно-методичної роботи Алматинського онкологічного диспансеру (м. Алмати, Казахстан); Б.С. Імашева – д.б.н., професор, головний координатор по акредитації медичних організацій освіти НКАОКО; А.К. Бейсенова – резидент НУО “Казахстансько-російський медичний университет (м. Алмати, Казахстан).
Експертна група оцінювала освітню діяльність КазНІІОіР за 9 стандартами НКАОКО по інституціональній акредитації та 7 стандартів по спеціалізованій акредитації, що включають наступні: місія, стратегічне планування і політика в галузі забезпечення якості; менеджмент і управління інформацією; резиденти, резідентоцентроване навчання, викладання і оцінка успішності; прийом резидентів, результати навчання, визнання і кваліфікації; освітні програми: їх розробка, ефективність, безперервний моніторинг і періодична оцінка; професорсько-викладацький склад і ефективність викладання; науково-дослідна робота (творча діяльність); ресурси і служби підтримки резидентів; інформування громадськості.

Згідно вищевикладених стандартів, експертною групою був проведений завнішній аудит КазНІІОіР у рамках інституціональної та спеціалізованої акредитації за спеціальностями “Онкологія, в тому числі дитяча”, “Променева діагностика”, “Променева терапія”.

Згідно протоколу аудиту НКАОКО були проведені зустрічі з резидентами, професорсько-викладацьким складом, роботодавцями, адміністрацією КазНІІОіР. Робота експертної комісії була чітко регламентована та проходила відповідно до затвердженого плану. Експертна група проаналізувала звіти з самооцінки інституту, був проведений аналіз учбово-методичної документації відділу післядипломної освіти КазНІІОіР, викладачів та резидентів.

Під час аудиту були проведені інтерв’ю з директором, заступниками директора, професорсько-викладацьким складом, резидентами, роботодавцями. Члени експертної групи провели візуальний огляд відділень інституту, де навчаються резиденти, служб підтримки резидентів, що дало змогу оцінити рівень дотримання стандартів післядипломної освіти Казахстану. Після аналізу всіх даних, експертами було складено звіти по результатам інституціональної та спеціалізованої акретдитації в яких відображались позитивна практика та зауваження. Експертна група визначила незначні зауваження та певну кількість параметрів, які потрібно покращити, але КазНІІОіР отримав позитивний висновок по інституціональній та спеціалізованій експертизі освітньої діяльності, що відповідає вимогам та рекомендував до затвердження на засіданні акредетаційного комітету НКАОКО.

Співпраця з НКАОКО дозволяє отримати унікальний для України досвід з реалізації сучасних стандратів післядипломної освіти та науково-дослідної роботи, оскільки в Казахстані впроваджуються європейські засади до акредетації учбових та науково-дослідних закладів.

Науково-дослідна частина