НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

СПІВРОБІТНИКИ КАФЕДРИ ХІРУРГІЇ №4 НА МІЖНАРОДНОМУ СИМПОЗІУМІ В СТАМБУЛІ

10.03.2017

24-25 лютого 2017 року співробітники кафедри хірургії №4 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця – доцент Леонід Маркулан та асистент Євген Заводовський взяли участь в міжнародному симпозіумі «Non-Operative Management of Rectal Cancer: A New Standard of Care», який проходив в місті Стамбул (Туреччина).

В програмі симпозіуму наші співробітники мали змогу вивчити передовий досвід клінік Великобританії, Нідерландів та Туреччини лікування та діагностики колоректального раку.

В перший день було представлено три програмних лекції: Achievements and limitations in the cure of rectal cancer, Проф. Ayhan Kuzu; Neoadjuvant therapy and its impact on the radicalism of surgery: Past, present, and future, проф. Rob Glynne-Jones та – The evolving role of MRI in rectal cancer: What have we learned and what is next?, проф. Regina Beets-Tan та одинадцять доповідей на трьох секціях.

Особлива увага приділялася техніці оперативного втручання, зокрема необхідності виконання тотальної мезоректумектомії в межах власної фасції (ТМЕ), яка найбільш точно відповідає принципам онкологічного радикалізму (адже відношення пухлини до власної фасції прямої кишки є основним фактором прогнозу розвитку місцево-регіонарних рецидивів), провідної ролі в діагностиці магнітно-резонансної томографії, яка дозволяє найбільш точно візуалізувати власну фасцію прямої кишки і передбачити циркулярну межу резекції.

Другий день було присвячено дискусійному питанню ефективності стратегії «Watch and Wait» – спостерігати та чекати. Вказувалося, що успіхи сучасної неоадьювантної терапії (хіміопроменевого лікування) аденокарциноми прямої кишки супроводжуються повним патологічним регресом пухлини – до 65 %. Затримка хірургічного втручання після хіміопроменевого лікування більш ніж на 12 тижнів не впливає на віддалену виживаність, але селекціонує хворих, яким оперативне втручання не потрібне.

Власними результатами і міркуваннями з приводу стратегії W+W поділилися вісім доповідачів з різних країн. Обговорювалися питання діагностики та лікування місцевих рецидивів пухлини. Делегати конференції висловили думку про необхідність розробки мультидисциплінарного підходу у стандартизації вибору лікувальної тактики хворих на рак прямої кишки і потреби у довгострокових проспективних рандомізованих дослідженнях стосовно багатообіцяючою стратегії W+W.

Також в рамках поїздки відбулося знайомство з роботою однією з кращих клінік Туреччини LIV hospital, в якій виконується весь спектр сучасних досліджень та оперативних втручань на найсучаснішому обладнанні. Компанія TSS (Treatment Support Services), що представляє LIV Hospital в Україні, та організовувала поїздку, запросила співробітників та студентів НМУ ім. О.О. Богомольця на програми стажування на базі LIV Hospital за всіма напрямками медицини.”

Національний медичний університет вдячний організаторам заходу за запрошення та сподівається на подальшу плідну співпрацю.

Кафедра хірургії №4