НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

СПІВРОБІТНИКИ НМУ В СКЛАДІ РОБОЧОЇ ГРУПИ МОН УКРАЇНИ ЩОДО РОЗРОБКИ УМОВ ПРИЙОМУ ДО ВНЗ

17.10.2016

Згідно з Наказом МОН України від 05.10.2016 року за № 1193 проректори Національного медичного університету імені О.О. Богомольця: проректор з науково-педагогічної, лікувальної роботи та післядипломної освіти, професор Олександр Науменко та проректор з науково-педагогічної роботи, доцент Олена Стеченко взяли участь у засіданнях робочої групи з розробки «Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році».

Умови прийому розроблені та надіслані до Міністерства юстиції України для погодження. На їх основі будуть розроблені Правила прийому до Національного медичного університету імені О.О. Богомольця у 2017 році, які будуть затверджені на засіданні Вченої Ради Університету та оприлюднені на офіційному сайті НМУ.

СКЛАД РОБОЧОЇ ГРУПИ З РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЕКТУ УМОВ ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ У 2017 РОЦІ