НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

СПІВРОБІТНИКИ СТОМАТОЛОГІЧНОГО МЕДИЧНОГО ЦЕНТРУ ПРОХОДЯТЬ ІСПИТ З НЕВІДКЛАДНИХ СТАНІВ

17.03.2017

В Стоматологічному медичному центрі Національного медичного університету імені О.О. Богомольця розпочався практично-орієнтований іспит з невідкладних станів серед лікарів та співробітників стоматологічного факультету.

З 7 березня 2017 року відповідно до наказу ректора №70 від 07.02.2017 року «Про заходи щодо підвищення ефективності надання першої медичної допомоги при невідкладних станах» в Стоматологічному медичному центрі імені О.О. Богомольця» на базі кафедри хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії післядипломної освіти НМУ імені О.О. Богомольця розпочався інтегрований іспит по невідкладним станам для співробітників СМЦ НМУ.

Протягом трьох тижнів іспит складатимуть 258 лікарів стоматологічного медичного центру та викладачів стоматологічного факультету, що здійснюють лікувальну роботу на базі СМЦ НМУ. Лікарі-стоматологи продемонструють свої знання в діагностиці, лікуванні та профілактиці невідкладних станів та практичні навички проведення реанімаційних заходів на фантомах. Іспит прийматимуть співробітники кафедри хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії післядипломної освіти НМУ імені О.О. Богомольця, що мають відповідні європейські сертифікати з цього напрямку.

Проблема невідкладних станів є нагальною для співробітників СМЦ, зважаючи на велику кількість пацієнтів, що звертаються за стоматологічною допомогою (значна частина – люди літнього віку, інваліди тощо), потребу в проведенні місцевих анестезій у більшості з них, психоемоційне напруження пацієнтів на прийомі у стоматолога. Практично-орієнтований іспит є складовою великого комплексу заходів спрямованих на підвищення ефективності надання медичної допомогти в невідкладних станах в СМЦ НМУ визначених стратегією розвитку Стоматологічного медичного центру, рішенням медичної ради СМЦ та наказом Ректора НМУ імені О.О. Богомольця.

З початку 2017 року в СМЦ були переглянуті та оновлені локальні протоколи надання невідкладної медичної допомоги. В результаті вони були приведені у відповідність до рекомендацій Європейської ради реанімації та Американської асоціації серця. До складу робочої групи з розгляду протоколів увійшли співробітники центру та відомі фахівці в галузі анестезіології та реанімації: професор Кучин Ю.Л., професор Малиш І.Р. та інші. Було проведено закупівлю препаратів для надання невідкладної допомоги в усі лікувальні кабінети СМЦ. За підтримки Інституту післядипломної освіти для співробітників СМЦ НМУ та стоматологічного факультету було прочитано лекцію з надання допомоги по невідкладним станам та проведено 5 майстер класів. Лікарі-стоматологи мали можливість, без відриву від виробництва, в приміщеннях стоматологічного корпусу, відпрацювати під контролем фахівців-реаніматологів навички серцево-легеневої реанімації на фантомах та роботи із сучасним дефібрилятором, придбаним в СМЦ НМУ минулого року за кошти університету. В перші дні іспиту свої знання і вміння продемонстрували співробітники анестезіологічного відділення, кафедри хірургічної стоматології та щелепо-лицевої хірургії та відділення хірургічної стоматології, що найчастіше зіштовхуються з виникненням невідкладних станів в своїй практичній діяльності.

Іспит приймали: директор інституту післядипломної освіти, професор Ю.Л. Кучин; асистент кафедри хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії післядипломної освіти М.А. Омельчук. До складу екзаменаційної комісії увійшли також декан стоматологічного факультету, професор Біденко Н.В.; директор СМЦ НМУ імені О.О. Богомольця, професор Копчак А.В.; в.о. начальника відділу лікувально-консультативної роботи, доцент Дідковський В.Л.; заступник директора СМЦ з медичної частини, к.мед.н. Хрол Н.С.; завідувачі відповідних кафедр та відділень. На думку членів екзаменаційної комісії, співробітники СМЦ демонструють хороший рівень компетентності в наданні допомоги при невідкладних станах, а виявлені недоліки в підготовці можуть бути усунені при проходженні відповідних курсів тематичного удосконалення чи майстер класів, що будуть організовані і проведені до вересня цього року. Результати іспиту ретельно проаналізує адміністрація СМЦ для визначення шляхів підвищення рівня фахової підготовки співробітників в цьому напрямку.

Стоматологічний медичний центр