НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

СТУДЕНТ УНІВЕРСИТЕТУ ЗАЙНЯВ 2 МІСЦЕ НА КОНФЕРЕНЦІЇ В КАЗАХСТАНІ

21.04.2016

20-21 квітня 2016 року студент 5 курсу медичного факультету №2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця Дмитро Дубенко взяв участь в Міжнародній науково-практичній студентській конференції «Студентська наука і здоров’я», яка проходила в Державному медичному університеті міста Семей (Республіка Казахстан).

Конференція була присвячена доктору медичних наук, професору Любові Савицькій, в ній взяли участь представники Китаю, Японії та Казахстану.

Україну з онлайн-доповіддю на тему «Мультидисциплінарний підхід до проведення засідань студентських наукових гуртків» представляв студент Університету. Теми наукових досліджень у секція стосувались соціально-гуманітарних, медико-біологічних дисциплін, хірургії, акушерства і гінекології, терапії та педіатрії, а також організації охорони здоров’я.

Дмитро Дубенко вибрав тему керуючись поширенням досвіду проведення спільних мультидисциплінарних засідань студентських наукових гуртків кафедр оперативної хірургії та топографічної анатомії, хірургії №4, радіології та радіаційної медицини, акушерства і гінекології №3, біоорганічної та біологічної хімії та анатомії людини в НМУ імені О.О. Богомольця.

Мультидисциплінарні засідання кафедр відбувались за підтримки адміністрації Університету, Студентського наукового товариства імені О.А. Киселя, Студентського наукового центру медичного факультету №2 та Профкому студентів НМУ. Експериментальні засідання проводились із залученням студентів для того, щоб об’єднати теоретичний та практичний досвід кафедр, залучити клініцистів та використовувати потенціал клінічних баз Університету з метою підвищення рівня знань студентів та організації позанавчального процесу.

Доповідь студента викликала широке зацікавлення учасників Конференції, адже відповідала на актуальні питання сучасності: спільні підходи у  вирішенні медичних проблем, навчання студентів-медиків високотехнічним методам діагностики і лікування хвороб, виховання кваліфікованих спеціалістів, які вирішуватимуть завдання після закінчення Університету.

Доповідь Дмитра Дубенка «Мультидисциплінарний підхід до проведення засідань студентських наукових гуртків» зайняла 2 місце серед студентських наукових робіт, представлених на Міжнародній конференції «Студентська наука і здоров’я».

Прес-центр 

 

Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця
Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця
Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця
Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця