НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

СТУДЕНТСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ІМЕНІ О.А. КИСЕЛЯ – ПЕРША СХОДИНКА ДО ВІДКРИТТІВ!

12.09.2016

26 жовтня 2016 року СНТ імені О.А. Киселя виповнюється 135 років від дати заснування. Проте це лише сухі числа, тому виникає питання – що ОЗНАЧАЮТЬ ці 135 років у вимірі науки? Сподіваюся, що читач задумається над цим перед тим, як перейти до продовження статті… А для того, щоб відповісти на нього, потрібно навести декілька прикладів: 1901 року відбулося перше в історії вручення Нобелівської премії – Товариство функціонувало вже 20 років; 1941 року Конрад Цузе представив перший аналог сучасного комп’ютера – Товариство існувало вже 60 років; 1953 року Уотсон і Крик запропонували модель структури подвійної спіралі ДНК – Товариство існувало вже 72 роки… Цю тезу можна продовжувати ще дуже довго, проте основний висновок стає зрозумілим: 135 років – це надзвичайно тривалий термін для науки. І від дати заснування до сьогодні Студентське наукове товариство натхненно втілює в життя свої основні завдання та гордо несе цінності крізь епохи.

Історична довідка. Товариство засноване 26 жовтня 1881 року як “Клінічне товариство студентів-медиків” на базі медичного факультету Імператорського Університету імені Св. Володимира. Перший Голова Ради – майбутній видатний вітчизняний лікар-педіатр Олександр Андрійович Кисель, чиє ім’я носить товариство із 1970 року. 1918 року Клінічне товариство студентів-медиків стає “Клінічним товариством студентів медиків і медичок міста Києва”, у зв’язку із включенням жінок до його лав. 1922 рік – товариство отримує назву “Студентське наукове товариство Київського медичного інституту”. 1936 рік – проведена перша студентська конференція. 1993 рік – створення Українського науково-медичного молодіжного журналу, співзасновником якого є СНТ.

СНТ імені О.А. Киселя в 2016 році – це понад 200 дійсних членів Товариства, понад 400 випускників, котрі успішно працюють в медичних закладах України та світу, понад 70 наукових гуртків на різних кафедрах НМУ імені О.О. Богомольця. Це організація більше 10 галузевих та міжгалузевих міжнародних та всеукраїнських студентських наукових конференцій протягом року. Це Український науково-медичний молодіжний журнал – фахове видання ВАК України. Це постійні лекції, майстер-класи, семінари та телемости із відомими вченими і лікарями. СНТ імені О.А. Киселя – це ефективне середовище для студентів-науковців НМУ, де кожен студент нашого університету знайде можливості та інструменти для поглиблення своїх знань зі всіх галузей медицини та виконання власного дослідження! Адже одна із основних задач СНТ – використовувати науку як інструмент для поглиблення знань та формування справжніх висококваліфікованих лікарів-професіоналів.

Очолює СНТ імені О.А. Киселя – Голова Ради СНТ, а головним керівним органом на період між Загальними зборами [детально пізніше], є Рада СНТ, до складу якої входять 15 Членів Товариства. Голова та Рада СНТ обираються на Загальних зборах всіх Членів СНТ, що проводяться один раз на рік. Члени СНТ, які не входять до складу Ради, проте також беруть участь у організації роботи товариства, входять до Активу СНТ.

За напрямками діяльності, СНТ розподілене на відділи внутрішньоуніверситетських проектів, міжвузівських та міжнародних зв’язків. Перший (найбільший) відповідає за забезпечення щоденної діяльності Товариства, за роботу наукових гуртків, за такі проекти, як Грантова конференція, студентські олімпіади та багато іншого. Відділ міжвузівських зв’язків налагоджує та зміцнює контакти із аналогічними товариствами інших університетів, із інститутами; відповідає за організацію конкурсу наукових робіт на базових кафедрах університету. Міжнародний відділ співпрацює із університетами інших країн та їхніми Науковими товариствами та всіма іншими іноземними партнерами

Студентський науковий гурток (СНГ) можна охарактеризувати як основну структурно-функціональну одиницю в організації наукової роботи студентів на кафедрі, створену з метою допомоги та координації студентів у проведенні досліджень та поглибленого вивчення відповідної дисципліни. СНГ функціонують на більшості кафедр НМУ імені О.О. Богомольця та приймають до своїх лав всіх зацікавлених студентів університету незалежно від курсу та факультету. Яка структура наукового гуртка? Очолює СНГ Керівник, який є співробітником відповідної кафедри та має значний науковий доробок і досвід проведення досліджень. Безпосереднім організатором роботи СНГ є Староста гуртка, який обирається гуртківцями на установчому засіданні. Членом наукового гуртка може стати кожен студент, котрий приймає активну участь у його діяльності та регулярно відвідує засідання. Кожен СНГ проводить засідання з певною періодичністю, як правило один раз на місяць, на яких розглядаються актуальні теми відповідної галузі, проводяться обговорення дизайну досліджень, розбору проміжних та остаточних результатів, проведенню клінічних обходів, відвідування операцій тощо.

Всі наукові гуртки можна поділити за наступними напрямками:
–  Акушерство та гінекологія
– Гігієна та екологія
– Педіатрія
– Психіатрія та медична психологія
– Соціальна медицина
– Соціально-гуманітарні дисципліни
– Стоматологія
– Терапія
– Фармація і фармакологія
– Фундаментальна медицина
– Хірургія

Український науково-медичний молодіжний журнал (УННМЖ) – це наукове рецензоване видання, котре дає можливість молодим науковцям опублікувати результати своїх досліджень. УНММЖ індексується в більш ніж десяти базах даних, з поміж яких WorldCat, Google Scholar та Index Copernicus. В періодичних випусках видання друкуються статті студентів та молодих вчених, а в спеціальних – тези конференцій, які проводяться в НМУ імені О.О. Богомольця. УНММЖ – платформа, яка стає майданчиком для розкриття нових наукових талантів

Студентські наукові конференції – це окрема сфера діяльності СНТ імені О.А. Киселя. В нашому університеті щорічно проводиться надзвичайно цікавих та пізнавальних наукових форумів. І конференції посідають у цьому переліку чільне місце, адже це не лише можливість представити результати своєї наукової роботи висококваліфікованому журі та поборотися за звання найкращого дослідження, але й чудовий шанс поглибити свої знання з різних галузей медицини під час натхненних лекцій та надзвичайно цікавих майстер-класів. Також, під час конференцій можна зустріти багатьох колег із інших університетів України та світу, знайти однодумців та нових друзів.

СНТ імені О.А. Киселя виступає організатором та співорганізатором наступних конференцій та семінарів:
1. Міжнародна конференція «Annual young medical scientists conference»
Конференція проводиться кожного року в жовтні. До участі допускаються студенти 1- 6 курсів (біо)медичних університетів, а також молоді вчені до 35 років. Під час роботи наукового форуму відбудуться пленарні та секційні засідання, навчально-практичні майстер-класи та лекції відомих вчених.
Напрями роботи конференції у 2016 році включають анестезіологію та інтенсивну терапію; внутрішню медицину; гігієну та екологію; інфекційні хвороби, клінічну імунологію та алергологію; онкологію та радіологію; оториноларингологія та офтальмологію; акушерство та гінекологію; неврологію; соціальна медицину; соціально-гуманітарні дисципліни; стоматологію; фундаментальну медицину; фармакологію, клінічна фармакологію та фармацію; хірургію; біоінженерію та біотехнології; педіатрію; психіатрія та медична психологія; лінгвокультурологічні аспекти лікарської діяльності.

2. Грантова конференція студентів. Проводиться СНТ у травні виключно для студентів НМУ. Основна мета – розвиток студентської науки в університеті шляхом надання грантів для проведення досліджень. У програмі звіти минулорічних переможців, доповіді учасників поточного року та виступи фахівців медичної науки. Основний напрямок робіт – експериментальні та клінічні дослідження з актуальних проблем фундаментальної медицини, хірургії, терапевтичних дисциплін. Учасниками конференції можуть бути студенти 3-6 курсу НМУ імені О.О.Богомольця. Учасники грантової конференції повинні виступити перед журі, яке сформоване з професорська-викладацького складу Університету, з презентацією проекту роботи.Середній бал успішності учасника має складати 4,0 та більше.

3. Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих вчених «Спеціальні питання діагностики та лікування захворювань ЛОР-органів, краніофаціальної ділянки та органу зору». Ця конференція створена з метою об’єднання трьох суміжних галузей та розбору найновіших досягнень медицини в даних спеціальностях. Проводиться кожного року в березні.

4. Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Міждисциплінарні підходи до діагностики та лікування дитячих хвороб». Основні напрями роботи конференції: актуальні питання дитячої хірургії; діагностики та лікування захворювань дитячого віку; імунологія та алергологія дитячого віку; інтенсивна терапія в педіатрії; лікування та ведення дітей з вродженими вадами розвитку; особливості виникнення та перебігу дитячих захворювань; проблеми міждисциплінарної взаємодії у виходжуванні недоношених; раціональне вигодовування немовлят; системні функціональні розлади в дитячому віці; сучасні підходи до вакцинації дітей. Проводиться в березні.

5. Науково-практична конференція студентів та молодих вчених з міжнародною участю «Актуальні проблеми сучасної медичної психології». Дводенна конференція, під час якої студенти та молоді вчені мають можливість представити результати досліджень в сфері медичної психології та взяти участь у майстер-класах.

6. Міжнародний науково-практичний семінар, присвячений Всесвітньому Дню Здоров’я. Це міжгалузева дискусія навколо найактуальнішої проблеми в системі світової охорони здоров’я, яку кожного року визначає ВООЗ (нп. цукровий діабет в 2016 році). Семінар є складовою частиною Конференції, присвяченої Всесвітньому Дню Здоров’я, основними організаторами якої є представництво ВООЗ в Україні, НМУ імені О.О. Богомольця та кафедра організації охорони здоров’я та соціальної медицини нашого університету. Захід проводиться кожного року у квітні. Протягом нього відбувається своєрідні секційні засідання-обговорення, під час яких презентації результатів наукових робіт поєднуються із просвітницькими виступами фахівців у відповідних галузях. Також, проводяться відкриті лекції та майстер-класи.

7. Міжнародний науково-практичний семінар студентів та молодих вчених, присвячений Всесвітньому дню боротьби із раком. Організовується кафедрою онкології Національного медичного університету імені О. О. Богомольця та студентським науковим товариством імені О. А. Киселя. Проводиться в лютому. Основні напрямки роботи – сучасні аспекти діагностики та лікування раку. У програмі пленарні засідання, майстер-класи та лекції відомих вітчизняних вчених, екскурсія у Національний інститут раку, культурна програма.

8. Науково-практична конференція студентів та молодих вчених з міжнародною участю «Актуальні проблеми сучасної медичної психології». До участі у конференції запрошуються студенти та молоді вчені. Основні напрями конференції: психологія у медичній практиці; особливості професійної діяльності медичних психологів; нові методи профілактики, діагностики, лікування та реабілітації у медичні психології; проблеми підготовки професійного розвитку медичних психологів; соціально психологічні проблеми психічного здоров’я; зв’язок психології з іншими науками; психологічні особливості соматичних захворювань особистості; психосоматичний підхід в медичній психології; психологічні та патопсихологічні особливості в клінічній практиці; синдром емоційного вигорання у медичних працівників; нові види психокорекції та психотерапії у медичній психології. Проводиться щорічно в квітні.

9. «YouthNanoBioTech- 2016. Молодіжний форум з нанобіотехнологій» – науково-практична конференція з міжнародною участю. Конференція стала традиційним науковим форумом поєднання фундаментальної та прикладної науки в сфері нано- та біотехнологій , новітніх розробок для медичної галузі. До участі у конференції запрошуються викладачі вузів, магістранти, аспірантів, докторантів, вчених-медиків та провізорів, практичних лікарів, студентів. Конференція відбувалась в травні кожного року. Основні напрями роботи конференції: одержання та фізико-хімічні властивості наноматеріалів для медицини; взаємодія наноматеріалів з клітинами; створення нових лікарських засобів на основі наноматеріалів; адресна доставка і транспорт ліків за допомогою нанотехнологій; наномолекулярна геноміка та протеоміка; нанотехнологічні методи діагностики; наномолекулярні внутрішньоклітинні біосенсори; токсикологія і нанобезпека; регенеративна наномедицина і клітинна інженерія; нанотехнології та бізнес/індустрія, етичні та соціальні аспекти.

10. Міжнародний симпозіум по реконструкції нервів, неврології та реабілітації. Темою Симпозіуму є «Реконструкція периферичних нервів після тяжких ушкоджень» СНТ є співорганізатором даного заходу. Місяць проведення – травень. Метою симпозіуму є об’єднання дослідників різних спеціальностей для обміну знаннями, досвідом, своїми відкриттями й досягненнями, вміннями, ідеями та думками. Міжнародний симпозіум по реконструкції нервів, неврології та реабілітації дає можливість презентувати результати власних досліджень, прослухати тематичні інноваційні лекції, відвідати майстер-класи, культурну програму.
До участі запрошуються неврологи, нейрохірурги, онкологи, травматологи, реабілітологи, інфекціоністи, морфологи, лікарі та молоді вчені, які цікавляться нейронаукою, аспіранти, ординатори, студенти. Симпозіум включає наступні сесії: неврології; нейрохірургії; хірургії периферичних нервів; нейроінфекцій; реабілітації неврологічних хворих; морфології та гістології; сесія клінічних випадків.

11. Семінар «Актуальні проблеми біохімії». Був проведений вперше в 2016 році. Основний організатор – кафедра біологічної та біоорганічної хімії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, СНТ – співорганізатор. Проводиться в травні. Програма семінару включає в себе розгляд різноманітних питань у галузі теоретичної та практичної біохімії, виступи студентів університету з доповідями. Мета семінару – об’єднати зусилля молодих вчених для покращення суспільного здоров’я.

Які вимоги до вступу в СНТ імені О.А. Киселя? Членом Товариства може стати студент Університету 1-5 курсу при шестирічному терміні навчання або 1-4 курсу при п’ятирічному терміні навчання, який:

  •  визнає Положення про СНТ ім. О. А. Киселя;
  • активно бере участь у науковій діяльності гуртків;
  • має друковану роботу і гарну успішність.

Документи, які потрібні для прийому в Товариство:

  • анкета, підписана науковим керівником (заповнюється на офіційному сайті СНТ, а потім роздруковується);
  • рекомендаційний лист, підписаний завідувачем кафедри (на базі якої виконується наукова робота) та науковим керівником;
  • дві фотографії 3*4.

Студентське наукове товариство імені О.А. Киселя