НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

СТУДЕНТИ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ВИКОНУЮТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ НА НОВІТНЬОМУ ОБЛАДНАННІ

07.12.2017

За підтримки адміністрації університету на чолі з ректором, член-кореспондентом НАМН України, професором Катериною Амосовою у 2016 році на базі кафедри фармацевтичної, біологічної та токсикологічної хімії фармацевтичного факультету Національного медичного університету імені О.О. Богомольця організовано науково-дослідну лабораторію. Протягом 2016-2017 років було придбано лабораторне обладнання для проведення сучасних біохімічних досліджень у біологічних об΄єктах та фармацевтичного аналізу лікарських засобів – біохімічний аналізатор, спектрофотометри, фотоелектроколориметр, центрифуга лабораторна, мішалки магнітні з підігрівом, стерилізатор повітряний, термостат сухоповітряний лабораторний, рефрактометри та мікроскопи.

Наявність сучасного обладнання в лабораторії дає змогу активно працювати студентам в науковому гуртку, метою якого є залучення студентів до наукової діяльності, розкриття творчих здібностей, поглиблене вивчення фармацевтичної та біологічної хімії, проведення наукової роботи, яка реалізується з перспективою виконання курсових, дипломних, магістерських робіт та фрагментів дисертаційних робіт здобувачами кафедри.

На даний час під керівництвом викладачів кафедри – наукових керівників: д.мед.н., проф. Ніженковської І.В., проф.Вельчинської О.В., доц. Афанасенко О.В., доц. Кузнецової О.В., доц. Глушаченко О.О., ас. Головченко О.І., ас. Манченко О.В., ас. Нарохи В.П., ас. Седько К.В. у студентському науковому гуртку працює 18 студентів ІІІ–V курсів фармацевтичного факультету. У складі гуртка працює дві секції: фармацевтичної та біологічної хімії, основними напрямками наукових досліджень яких є: фармацевтичний аналіз біологічно активних речовин в перспективній лікарський сировині (шавлії лікарської, кульбаби лікарської, суховершків звичайних та інша перспективна лікарська рослинна сировина); вивчення стабільності комплексів полівінілпіролідону різної молекулярної маси із кверцетином, рутином та солями важких металів з метою створення нових лікарських засобів із кардіопротекторними та детоксикаційними властивостями; вивчення механізмів ушкодження міокарду при експериментальній кардіоміопатії та її корекції новими координаційними сполуками германію та сполуками метаболітної дії; вивчення механізмів антигіпертензивної дії нових оригінальних оксазолвмісних сполук.

На новітньому обладнанні студенти фармацевтичного факультету визначають активність ферментів сироватки крові щурів та вміст калію та кальцію в сироватці крові щурів на біохімічному аналізаторі; проводять фракциювання білків крові, спектрофотометричні дослідження рослинного екстракту шавлії лікарської, виконують біохімічні дослідження, проводять спектрофотометричні дослідження, а також проводять пробопідготовку для визначення оптичної густини лікарського засобу на спектрофотометрі.

Кафедра фармацевтичної, біологічної та токсикологічної хімії