НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

СТУДЕНТИ ВІДВІДАЛИ НАЦІОНАЛЬНУ НАУКОВУ МЕДИЧНУ БІБЛІОТЕКУ

17.10.2016

7 жовтня 2016 року студенти першого курсу медичного факультету №1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця побували на екскурсії в Національній науковій медичній бібліотеці.

Студенти дізнались про історію будівлі, яка раніше належала сім’ї меценатів Терещенків, відвідали книгосховище, де ознайомились зі стародруками — книгами 16 століття, каталог, читальну залу, Золоту залу, а також виставку польської медичної літератури.

Національна наукова медична бібліотека України – провідний науково-інформаційний заклад медичної науки і охорони здоров’я, що здійснює бібліотечне, бібліографічне, інформаційне обслуговування практикуючих лікарів, викладачів та студентів медичних ВНЗ, науковців, які проводять дослідження в галузі медицини та суміжних наук.
Бібліотека заснована 6 листопада 1930 року. З 1969 року займає будівлю по вулиці Л.Толстого, 7. У 2006 р, відповідно до Указу Президента України від 03.04.06 №286/2006 бібліотеці надано статус Національної.

Сьогодні у структурі бібліотеки діє 18 підрозділів. Маючи одну з найбільших в Європі систему фондів літератури медично-біологічного спрямування, яка нараховує понад 1,5 млн. примірників 35 мовами світу, бібліотека щорічно обслуговує понад 72 тис. спеціалістів-медиків і 1,5 тис. медичних установ.
Книжкові зібрання бібліотеки є національним культурним надбанням країни, складовою частиною загальнокультурної спадщини, яка охороняється державою. Близько 20 тисяч видань з фондів Бібліотеки підлягають включенню до “Державного реєстру національного культурного надбання ”.
Основні фонди Бібліотеки складаються із друкованих видань різних типів та видів (книжок, періодичних видань, видань, що продовжуються, дисертацій та авторефератів дисертацій та ін.), а також аудіо-візуальних матеріалів.

Понад 90 % фондів становить література з медицини та суміжних наук.
У фондах представлено видання 35 мовами світу, більше 25 % з яких – література іноземними мовами.
У основних фондах виокремлено колекцію рідкісних та раритетних видань з медицини: “Discoridis Pedanii de medica materia”; “Libri sek” (1565 р.), Vesalius A. “Andreae Vesalii Bruxellensis … de humani corporis fabrica, Librorum epitome…” (1582 р.). Стародруки зберігаються в стародавніх сейфах, які є частиною історичної будівлі.
Почесне місце у фонді займають праці медиків античного світу та епохи Відродження: Гіппократа, Галена, Авіценни, У.Гарвея; видатних лікарів: М.І.Пирогова, С.П.Боткіна, І.І.Мечникова, І.М.Сєченова, І.П.Павлова, О.О.Богомольця, Д.К.Заболотного, В.П.Філатова, Н.Д.Стражеска, Ф.Г.Яновського, В.К.Високовича, В.П.Образцова, В.П.Караваєв; видатних зарубіжних учених-медиків Л.Пастера, Р.Коха, Т.Більрота та інших.

Особливе місце в раритетних фондах Національної наукової медичної бібліотеки України посідають колекції. Серед них колекція «Медична україніка», яка нараховує більше 2 тис. примірників і включає видання робіт українських медиків та 26 персональних колекцій з власних бібліотек українських вчених-медиків та дослідників історії медицини. Студенти ознайомились з експозицією наукових робіт члена-кореспондента НАМН України, професора кафедри фармакології НМУ І.С.Чекмана.

У 2011 році за підтримки Посольства Польщі в Україні започатковано Спільний міжнародний проект Окружної лікарської палати у Варшаві та Національної наукової медичної бібліотеки України. “Центр польської медичної книги” включає близько 400 видань книг та понад 2 тис. примірників періодичних видань за 25 тематичними категоріями.

Деканат медичного факультету №1