НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

СВІТЛА ПАМ’ЯТЬ ВАЛЕРІЮ МИХАЙЛОВИЧУ ВАСИЛЬЄВУ

20.08.2018

Пішов з життя професор кафедри отоларингології, доктор медичних наук, Заслужений лікар України Валерій Михайлович Васильєв.
З 1965 року діяльність Валерія Михайловича пов’язана з кафедрою оториноларингології Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, де навчався в клінічній ординатурі, потім в аспірантурі. З 1968 р. — асистент ЛОР-кафедри, 1988 р.— доцент, 2010 р. — професор кафедри оториноларингології НМУ імені О . О. Богомольця.

Валерій Михайлович був взірцем лікаря, який сумлінно виконував клятву Гіппократа понад 50 років. Блискучий хірург-оториноларинголог, який володів широким діапазоном хірургічних втручань на різних ділянках лор-органів, при внутрішньочерепних ускладненнях, травмах. Автор 155 наукових праць, 11 методичних розробок, 3 патентів на винахід та співавтор 5 монографій. За його участі створено навчально-методичний комплекс для викладання дисципліни державною мовою на ЛОР-кафедрах медичних вишів України, написані програми з оториноларингології. Він був консультантом та черговим спеціалістом-оториноларингологом Київського міського відділу охорони здоров’я.

Відкритий та щирий у спілкуванні з друзями, уважний та чуйний до пацієнтів, любив подорожувати і любив життя!

Висловлюємо глибокі співчуття рідним Валерія Михайловича, його колегам!
Світла пам’ять про Валерія Михайловича Васильєва завжди буде жити у наших серцях.