НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ТРЕНІНГ ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ОБЛАДНАННЯ СИСТЕМИ ІНТЕРАКТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ

25.01.2018

24 січня 2018 року, на виконання рішення Вченої ради НМУ імені О.О. Богомольця (від 07.09.2017), з метою забезпечення модернізації проведення лекцій в Університеті представник офіційного дистриб’ютора компанії Turning Technologies в Україні Євген Ільницький провів тренінг-інструктаж для викладачів-лекторів щодо правил користування обладнанням для інтерактивного голосування та опитування студентів під час лекцій.

З весняного семестру університет додає новий формат читання лекцій з використанням інтерактивних технологій. Тривалість таких лекцій становитиме 45 хв. В Університеті буде облаштовано 8 лекційних аудиторій, зокрема, в морфологічному, стоматологічному, санітарно-гігієнічному корпусах, а також на клінічних базах: Київська міська клінічна лікарня №18 та Олександрівська клінічна лікарня м. Києва.

Системи інтерактивного голосування під час лекцій служать для підвищення ефективності освітнього процесу, оперативного отримання зворотнього зв’язку зі студентами, а також залучення аудиторії при проведенні опитування та тестування. Кожен учасник отримує пульт для голосування, який пов’язаний з комп’ютером і дозволяє здійснювати викладачеві контроль отриманих студентами знань, відразу виводити отримані результати на центральний приймач (ресівер) у вигляді таблиць, графіків, діаграм, а за результатами опитування лектор зможе фіксувати проміжні результати, проводити аналітику. У комплект системи для інтерактивного голосування також входить програмне забезпечення. Як розповіла проректор з науково-педагогічної роботи, доцент Олена Стеченко, пульти дозволяють проводити опитування респондентів за кількістю посадкових місць в кожній аудиторії в режимі онлайн. “Таким чином під час лекції можна використовувати клінічні кейси у вигляді тестових завдань формату А (тести множинного вибору з 5 можливими варіантами відповіді). Система голосування дозволяє відображати результати під час презентацій на екрані і є важливою умовою підвищення рівня знань та активності студентів. Лектори університету отримають україномовну інструкцію з використання обладнання та ознайомляться з його можливостями”.

Система інтерактивного голосування та опитування аудиторій є потужним інструментом для створення інтерактивних лекцій і презентацій, підвищує концентрацію уваги і активність аудиторії, дає можливість змінити традиційні способи спілкування з аудиторією, заохочувати участь студентів, а також посилювати залучення в процес.

Прес-центр