НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ТРЕНІНГ ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ В РАМКАХ КУРСУ ТУ “ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ МНОЖИННОГО ВИБОРУ”

21.11.2017

21 листопада 2017 року в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця відбувся третій тренінг для викладачів щодо створення тестових завдань для оцінювання студентів. Захід проходив в рамках курсу Тематичного удосконалення «Тестові завдання множинного вибору».

Тренінги відбуваються за підтримки і участі ректора НМУ, член-кореспондента НАМН України, професора Катерини Амосової та директора Інституту післядипломної освіти, професора Юрія Кучина. У навчальному занятті взяли участь 28 учасників: проректор з науково-педагогічної роботи, начальник навчально-методичного відділу, декан фармацевтичного факультету, а також завідувачі та доценти кафедр патологічної анатомії №1; патофізіології; анатомії; загальної та медичної хімії; біологічної та біоорганічної хімії; патологічної анатомії №2; мікробіології, вірусології та імунології; біології; фармакології; фізіології, гістології та ембріології; фармацевтичної, біологічної та токсикологічної хімії.

За словами директора Інституту післядипломної освіти, професора Юрія Кучина, наразі існують питання об’єктивного вимірювання результатів навчальної діяльності студентів. «Якісні тести є важливим інструментом оцінювання якості вищої освіти, підвищення рівня підготовки фахівців, посилення керованості навчально-виховним процесом. Тому, особливо актуальним стає удосконалення засобів педагогічного контролю і методики оцінювання якості освітніх систем, забезпечення їх високого наукового рівня і, як наслідок, – об’єктивізації цих процесів. Саме тому, ми щоразу долучаємо більше викладачів університету та вчимося краще писати тести множинного вибору», – зауважив професор Юрій Кучин.

Про покращення та вдосконалення тестових завдань для оцінювання студентів йшлося в презентації ректора НМУ, професора Катерини Амосової «Оцінювання як драйвер якісної медичної освіти». Ректор розповіла про стан оцінювання в сучасній медичній освіті і місце тестових завдань множинного вибору в цій системі. Тренінг для викладачів проводився в малих групах по 5-7 осіб, після обговорення як саме писати правильні тестові завдання високої якості та теоретичної частини, учасники тренінгу конструювали тестові завдання під час воркшопів.

Директор Інституту післядипломної освіти, професор Юрій Кучин представив учасникам курсу доповідь «Анатомію тестового завдання множинного вибору»; викладач кафедри фізики НМУ Павло Микитенко – «Тестові завдання множинного вибору: об’єктивність, валідність, надійність. Психометрія тестів». До кінця року заплановано ще 2 засідання щодо написання тестів та 1 засідання, яке стосується формальної лекції.

Прес-центр