НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

УЧАСТЬ ФАХІВЦІВ МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ У НАЦІОНАЛЬНОМУ ПЛАНІ ЗАХОДІВ ІЗ РОЗВИТКУ ОХОРОНИ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВЯ В УКРАЇНІ ДО 2030 РОКУ

20.12.2017

Медико-психологічний факультет долучився до технічних консультацій щодо Національного Плану Заходів з розвитку охорони психічного здоров’я в Україні до 2030 року. Станом на сьогодні до даного проекту, який організовано МОЗ України спільно ВООЗ долучилося понад 50 організацій та представників, серед них фахові асоціації, клініки, об’єднання, користувачі послуг, міжнародні організацій та інші. Для факультету участь у робочій групі «Стратегія, державне управління, лідерство» є особливо актуальним в зв’язку з тим, що випускники лікарі-психологи є одними з експертів в напрямі охорони психічного здоров’я населення та є такими, що надають кваліфіковану медико-психологічну допомогу. Фахівці, зокрема декан факультету, доктор психологічних наук, професор Мирослава Філоненко, мали можливість проаналізувати існуючі пропозиції та додати власні до Національного Плану Заходів з розвитку охорони психічного здоров’я.

Зміст цих пропозиції стосувався однієї з цілей Плану, а саме професійної підготовки фахівців з психічного здоров’я як на етапі додипломної, післядипломної підготовки, так і на етапі неперервного професійного розвитку. За результатами обговорення та професійної дискусії було прийнято рішення щодо необхідності моніторингу та оцінки існуючих стандартів, програм професійної підготовки фахівців з психічного здоров’я та вироблення рекомендацій щодо впровадження найкращих світових практик у існуючі програми підготовки фахівців даного напряму.

Деканат медико-психологічного факультету