НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

УЧАСТЬ НАУКОВЦІВ НМУ В ХІІ МАРЗЄЄВСЬКИХ ЧИТАННЯХ

24.10.2016

20-21 жовтня 2016 року у Києві відбулася щорічна науково-практична конференція «Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України» (XII Марзєєвські читання).

Організаторами наукового заходу, який було присвячено 85-річчю діяльності та створення ДУ «Інститут громадського здоров’я імені О.М. Марзєєва НАМН України, були: ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М.Марзєєва НАМН України»; Наукове товариство гігієністів України; Експертна проблемна комісія «Гігієна навколишнього середовища» МОЗ та НАМН України

Науковці Національного медичного університету імені О.О. Богомольця на чолі з деканом Медичного факультету №4, професором Ігорем Пельо взяли участь у конференції та привітали директора інституту, академіка НАМН України Андрія Сердюка з нагоди 85-ти річного ювілею від дня заснування Інституту – одного із найстаріших наукових медичних профілактичних закладів України.

Учасники Конференції говорили про сучасні проблеми охорони громадського здоров’я; еколого-гігієнічну безпеку населення; радіаційну безпеку та протирадіаційний захист населення; біологічну безпеку; санітарно-протиепідемічне забезпечення військовослужбовців; проблеми охорони здоров’я працюючих; методологію оцінки ризиків для здоров’я населення від забруднення навколишнього середовища; методичні засади контролю якості дієтичних добавок та лікарських засобів; історію розвитку науки та наукознавство; теоретичні та практичні аспекти формування єдиного інформаційного простору

Представники НМУ наголосили на тому, що колективи Університету та Інститут громадського здоров’я поєднують давні дружні та наукові стосунки. Підтвердженням цього факту є те, що видатні гігієністи сучасності Олександр Марзєєв і Денис Калюжний, які в різні роки очолювали Інститут, свого часу були завідувачами кафедр НМУ імені О.О. Богомольця.

У заході також взяли участь директор ІГЕ НМУ імені О.О. Богомольця, професор С.Т. Омельчук, завідувач кафедри комунальної гігієни та екології людини з секцією гігієни дітей та підлітків, професор С.І. Гаркавий, заступник директор ІГЕ НМУ імені О.О. Богомольця, професор А.М. Гринзовський, доцент кафедри гігієни та екології А.М. Антоненко, асистент кафедри комунальної гігієни та екології людини з секцією гігієни дітей та підлітків Т.В. Руда.

Деканат Медичного факультету №4