НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

УЧАСТЬ УНІВЕРСИТЕТУ У ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ СТУДЕНТСЬКІЙ ОЛІМПІАДІ

21.10.2016

Щорічно вищими навчальними закладами (за наказом МОН України) проводиться Всеукраїнська студентська олімпіада, яка передбачає два етапи І-ий– у січні-лютому 2017 року у ВНЗ (за згодою); ІІ-ий – у квітні-травні 2017 року у ВНЗ, визначених як базові, відповідно до:
а) переліку навчальних дисциплін, базових вищих навчальних закладів, голів оргкомітетів Всеукраїнської студентської олімпіади у 2016/2017 н.р.;
б) переліку напрямів і спеціальностей, базових вищих навчальних закладів, голів оргкомітетів Всеукраїнської студентської олімпіади у 2016/2017 н.р.

В 2016-2017 начальному році Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, як і в попередні роки, після отримання оголошення активно налаштований брати участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді.

Бажання бути базовими виказали 5 кафедр НМУ: кафедра внутрішніх хвороб №2 з дисципліни «Терапія»; кафедра хірургії №4 з дисципліни «хірургія»; кафедра педіатрії №5 з дисципліни «дитячі хвороби»; кафедра гігієни та екології з дисципліни «гігієна»; кафедра біоорганічної та біологічної хімії з дисципліни «біологічна хімія». Відділом наукової роботи студентів (керівник – професор Пінський Л.Л.) Науково-дослідної частини університету кафедрам надана інформація щодо правил підготовки відповідних матеріалів для заявки на участь та вчасно поданий до МОН України необхідний пакет документів: запиті, що надійшли від потенційних учасників-кафедр на отримання статусу «базових» для проведенні II туру Всеукраїнських олімпіад в 2016-2017 навчальному році.

Нагадаємо, минулого року у Всеукраїнській студентській олімпіаді НМУ зайняв перше місце за кількістю олімпіад та призових місць серед інших медичних ВНЗ.

В 2015 році на І-му етапі були задіяно 50 кафедр НМУ, у ньому взяли участь 450 студентів. Для участі у ІІ-му етапі було рекомендовано 66 студентів- переможців попереднього І-го етапу цієї Олімпіади.

Для підготовки та проведення II туру на базі НМУ були визначені базовими наступні кафедри:
 Соціальної медицини та організації охорони здоров’я з дисципліни соціальна медицина. Завідувач кафедри – професор Тетяна Гузєєва.
 Мікробіології, вірусології та імунології з дисципліни мікробіологія. Завідувач кафедри – академік НАН та НАМН України, професор Володимир Широбоков
 Гістології та ембріології з дисципліни гістологія. Завідувач кафедри – член-кореспондент НАМН України, професор Юрій Чайковський.
 Клінічної імунології та алергології з секцією медичної генетики з дисципліни клінічна імунологія. Завідувач кафедри – професор Андрій Курченко.
За підсумками Всеукраїнської студентської Олімпіади 2015-2016 було визначено 27 переможців, з яких:

І місце – 7 студентів:
Євген Пристая (з дисципліни медична генетика-«Генетика 2016». Зав. кафедри – д.мед.н., професор Курченко А.І., Харківський НМУ, м. Харків, 20-22 квітня);
Вікторія Комар (з дисципліни гістологія, цитологія, ембріологія. Зав. кафедри – член-кореспондент НАМН України, д.мед.н., професор Чайковський. Ю.Б., НМУ імені О.О.Богомольця, м. Київ, 21-22 квітня);
Тетяна Комарова (з дисципліни соціальна медицина та організації охорони здоров’я. Зав. кафедри – д.мед.н., професор Грузєва Т.С., НМУ імені О.О.Богомольця, м. Київ, 28-29 квітня);
Альона Гончарук (з дисципліни клінічна імунологія та алергологія. Зав. кафедри – д.мед.н., професор Курченко А.І., НМУ імені О.О.Богомольця, м.Київ, 14-15 квітня);
Назарій Лазько (з дисципліни мікробіологія, вірусологія та імунологія. Зав. кафедри – академік НАН та НАМН України, д.мед.н., професор Широбоков В.П., НМУ імені О.О.Богомольця, м. Київ, 7-8 квітня);
Олександр Нагорний (з дисципліни патологічна фізіологія. Зав. кафедри – д.мед.н., професор Кришталь М.В., «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, 20-22 квітня);
Марина Луценко (з дисципліни безпека життєдіяльності. Зав. кафедри – член-кореспондент НАМН України, д.мед.н., професор Яворовський О.П., Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне, 20-22 квітня).

ІІ місце – 11 студентів:
Дар’я Новосад (з дисципліни терапія. Зав.кафедри – д.мед.н., професор Яременко О.Б., Івано-Франківський НМУ, м. Івано Франківськ, 20– 22 квітня);
Сергій Матчишин (з дисципліни біологія. Зав. кафедри – член-кореспондент НАН України, д.біол.н., професор Романенко О.В., Житомирський державний університет імені Івана Франка, м. Житомир, 19-21 квітня);
Лариса Некрасова (з дисципліни патоморфологія. Зав.кафедри – д.мед.н., професор Терещенко В.П., Харківський НМУ, м.Харків, 11-13 квітня);
Олександр Зеленчук (з дисципліни інфекційні хвороби. Зав.кафедри – д.мед.н., професор Голубовська О.А., Харківський НМУ, м.Харків, 13 – 15 квітня);
Ірина Шеметюк (з дисципліни педіатрія. Зав.кафедри член-кореспондент НАМН України, д.мед.н., професор Волосовець О.П., Одеський НМУ, м. Одеса, 24–26 березня);
Дмитро Ассонов (з дисципліни медична психологія. Зав.кафедри – д.мед.н., професор Напрєєнко О.К., Харківський НМУ, м.Харків, 27 квітня);
Юрій Куценко (з дисципліни оперативна хірургія та топографічна анатомія. Зав.кафедри – д.мед.н., професор Черняк В.А., Вінницький НМУ імені М.І. Пирогова, м. Вінниця, 14-16 квітня);
Тетяна Сомарчук (з дисципліни анатомія людини. Зав.кафедри – д.мед.н., професор Черкасов В.Г., Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського, м. Тернопіль, 11-14 травня).
Юлія Котова (з дисципліни офтальмологія. Зав.кафедри -д.мед.н., професор Вітовська О.П., Одеський НМУ, м. Одеса, 12-14 травня).
Алла Головко, Роман Долинський (з дисципліни німецька мова. Зав.кафедри к.мед.н., доцент Аврахова Л.Я., Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків, 12-14 квітня).

ІІІ місце – 9 студентів:
Олексій Нікітін (з дисципліни мікробіологія, вірусологія та імунологія. Зав.кафедри – академік НАН та НАМН України, д.мед.н., професор Широбоков В.П., НМУ імені О.О. Богомольця, м. Київ, 7-8 квітня).
Сергій Прогонов (з дисципліни латинська мова і основи медичної технології. Зав.кафедри – к.мед.н., доцент Кисельова О.Г., Львівський НМУ імені Данила Галицького, м. Львів, 21-22 квітня).
Анна Кучеренко (з дисципліни латинська мова і основи медичної технології. Зав.кафедри – к.мед.н., доцент Кисельова О.Г., Львівський НМУ імені Данила Галицького, м. Львів, 21-22 квітня).
Юрій Рєзніков (з дисципліни педіатрія. Зав.кафедри – д.мед.н., професор Тяжка О.В. Одеський НМУ. м.Одеса, 24-26 березня).
Ілона Пономарчук (з дисципліни психіатрія та наркологія. Зав.кафедри – д.мед.н., професор Напрєєнко О.К., Харківський НМУ, м.Харків, 27 квітня).
Олексій Остаповський (з дисципліни стоматологія. Зав.кафедрами: д.мед.н., професор Хоменко Л.О.; д.мед.н., професор Неспрядько В.П.; д.мед.н., професор Борисенко А.В.; член-кореспондент НАМН України, д.мед.н., професор Маланчук В.О.; д.мед.н., професор Яковенко Л.М.; д.мед.н., професор Фліс П.С., ВДНЗ України «Українська медична академія», м. Полтава, 21-22 квітня).
Єлизавета Кекконен (з дисципліни фармакологія. Зав.кафедри – член-кореспондент НАН та НАМН України, д.мед.н., професор Чекман І.С., Одеський НМУ, м. Одеса, 7-9 квітня).
Христина Ковальчук (з дисципліни офтальмологія. Зав.кафедри – д.мед.н., професор О.П. Вітовська, Одеський НМУ. м.Одеса, 12-14 травня).
Вікторія Бойко (з дисципліни екологія. Зав.кафедри – д.мед.н., професор Гаркавий С.І., Одеський державний екологічний університет, м.Одеса, 25-27 квітня).

Сподіваємось, що і в цьому навчальному році бажання продемонструвати свій потенціал майбутнього лікаря-фахівця з певної дисципліни, а також високий професіоналізмом та педагогічну майстерністю і відповідальність їх кураторів – викладачів дозволить займати гідні місця у рейтингах Всеукраїнських олімпіад.

Відділ наукової роботи студентів