НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

УДОСКОНАЛЕННЯ РОБОТИ ПІДРОЗДІЛІВ НМУ: КАФЕДРА ДИТЯЧИХ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ

21.03.2018

Інфекційні хвороби на сучасному етапі представляють собою актуальну медичну та соціально-економічну проблему. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) 24,7% всіх смертей в світі обумовлені саме інфекційною патологією.

Кафедра дитячих інфекційних хвороб НМУ з 1946 року навчає студентів сучасним аспектам діагностики, лікування та профілактики дитячих інфекційних хвороб, які ґрунтуються на високих показниках доказової медицини і відповідають світовим стандартам та забезпечує високий рівень якості медичної допомоги дітям з інфекційною патологією. Кафедра дитячих інфекційних хвороб НМУ є опорною серед медичних вишів України. На кафедрі працюють експерти МОЗ України та департаменту охорони здоров’я м. Києва з дитячих інфекційних хвороб. Основними базами кафедри є Київська міська дитяча клінічна інфекційна лікарня та інфекційні відділення дитячої клінічної лікарні №2 м. Києва. Додатковими – Київський міський центр СНІДУ, інфекційне відділення в Національній спеціалізованій лікарні ОХМАТДИТ, ЦПМСД дітям Шевченківського району міста Києва.

Відповідно до Стратегії розвитку НМУ ім. О.О. Богомольця на 2015-2020 роки, викладеної в наказі ректора №585 від 2.10.2017 «Про затвердження Плану першочергових заходів з удосконалення роботи підрозділів НМУ ім. О.О. Богомольця на 2017/18 навчальний рік» на кафедрі створена та постійно оновлюється база міжнародних протоколів/настанов з діагностики та лікування інфекційних хвороб у дітей, яка використовується під час викладання дисципліни на кафедрі та в лікувально-консультативній роботі. Підготовлені та проведені інтерактивні мультимедійні лекції у новому форматі для студентів 5 курсу відповідно до тематичного плану. За результатами проведеного анкетування студентів щодо задоволеності викладанням лекційного матеріалу на кафедрі за наведеною формою згідно з додатком 2 до наказу № 14 від 17 січня 2018 року, інформація була структурованою, в лекції були наведені клінічні випадки за темою, мали місце зв’язок з матеріалом лекції та була спрямована на практичне використання, ґрунтувалася на міжнародних протоколах та рекомендаціях.

Заплановано створення мультимедійних відео лекцій для дистанційного навчання. Створені кафедральні банки тестів формату А до “КРОК-2” та “STEP – 2” українською, російською та англійською мовами з коментарями та еталонами відповідей. Тести використовуються під час практичних занять та модульного контролю (ПМК). Кафедрою розроблені набори дидактичних матеріалів для кожного заняття та ПМК в обсязі 100%, які складаються з виписок з історій хвороби, ситуаційних задач та результатів лабораторних методів досліджень з еталонами відповідей. На кафедрі є перелік практичних навичок, якими повинні оволодіти студенти під час навчання. Для кращого засвоєння практичних навичок на кафедрі використовується навчальний стимулятор (фантом) для проведення люмбальної пункції. Планується створення навчального відеофільму про техніку проведення люмбальної пункції. Студенти позитивно сприймають нововведення в навчальному процесі та проявляють зацікавленість у впровадженні сучасних методів викладання.

Кафедра дитячих інфекційних хвороб
Деканат медичного факультету №3