НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

УНІВЕРСИТЕТ ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД

04.03.2015

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені О. О. БОГОМОЛЬЦЯ
ОГОЛОШУЄ  КОНКУРС
на заміщення вакантних посад

ДЕКАНА МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ № 1

 1 ст.

ДЕКАНА МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ № 4

 1 ст.

ЗАВІДУВАЧІВ КАФЕДРИ

Біоорганічної та біологічної хімії

1 ст.

Онкології

1 ст.

Пропедевтики внутрішньої медицини № 2   

1 ст.

Фізіології                                                                 

1 ст.

Загальної практики (сімейної медицини)                               

1 ст.

ДИРЕКТОРА НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ІНСТИТУТУ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ТА КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ

 

1 ст.

ДИРЕКТОРА МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ НМУ                          

1 ст.

ПРОФЕСОРІВ КАФЕДР

Внутрішньої медицини № 1

0,75 ст.

Анестезіології та інтенсивної терапії

0,75 ст.

Внутрішньої медицини № 4

1 ст.

Терапевтичної стоматології

0,5 ст.

ДОЦЕНТІВ КАФЕДР

Внутрішньої медицини № 1

1,5 ст.

Акушерства і гінекології № 1

3 ст.

Патологічної анатомії

2 ст.

Загальної хірургії № 1

0,25 ст.

Пропедевтики внутрішньої медицини № 1

2 ст.

Внутрішньої медицини № 2

1 ст.

Біоорганічної та біологічної хімії

1 ст.

Педіатрії № 4

1 ст.

Дитячих інфекційних хвороб

1 ст.

Хірургії № 3

1 ст.

Гігієни та екології

1,5 ст.

Мікробіології, вірусології і імунології

1 ст.

Медичної і біологічної фізики

1 ст.

Дитячої терапевтичної стоматології

1 ст.

Хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії

2 ст.

Ортопедичної стоматології

1 ст.

Організації та економіки фармації

1 ст.

Фармакогнозії та ботаніки

2 ст.

Педіатрії № 5

0,5 ст.

Фізіології

1 ст.

Навчально-науковий центр-Український тренінговий 

центр сімейної медицини

0,5 ст.

АСИСТЕНТІВ КАФЕДР

Педіатрії № 1

3 ст.

Хірургії № 2

1 ст.

Травматології та ортопедії

0,5 ст.

Інфекційних хвороб

2 ст.

Пропедевтики внутрішньої медицини № 1

1 ст.

Хірургії № 4

1 ст.

Акушерства і гінекології № 3

1 ст.

Біоорганічної та біологічної хімії

0,5 ст.

Гістології та ембріології

1 ст.

Внутрішньої медицини  № 4         

1 ст.

Дитячої хірургії

1 ст.

Педіатрії № 2

3 ст.

Педіатрії № 4

1 ст.

Онкології

1 ст.

Фтизіатрії та пульмонології

0,25 ст.

Неврології та реабілітаційної медицини

1 ст.

Комунальної гігієни та екології людини з секцією гігієни дітей та підлітків

2 ст.

Гігієни праці і професійних хвороб

0,5 ст.

Менеджменту охорони здоров'я

1 ст.

Мікробіології, вірусології і імунології

1 ст.

Акушерства і гінекології № 2

1 ст.

Внутрішніх хвороб стоматологічного факультету

1 ст.

Терапевтичної стоматології

3,5 ст.

Хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії

2 ст.

Організації та економіки фармації

1 ст.

Фармакології

2 ст.

Фармакогнозії та ботаніки

0,5 ст.

Загальної практики(сімейної медицини)

1 ст.

СТАРШИХ  ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДР

Загальної і медичної психології та педагогіки   

0,5 ст.

ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДР

Філософії та соціології

1 ст.

Україністики

2 ст.

Медичної інформатики та комп’ютерних технології навчання

2 ст.

Фізичного виховання і здоров'я

1 ст.

Загальної і медичної психології та педагогіки

1 ст.

      Термін конкурсу – місяць із дня оголошення. 

      Документи надсилати на ім’я ректора за адресою: 
      01601  м .Київ-1, бульвар Т.Шевченка 13, відділ кадрів,
      т.234-60-74.