НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

УНІВЕРСИТЕТ ОСВОЮЄ НОВУ КЛІНІЧНУ БАЗУ

19.10.2016

Протягом 175-річної історії з часу заснування Національний медичний університет імені О.О. Богомольця проводить роботу з розширення iснуючих i освоєння нових клiнiчних баз Університету для підготовки висококваліфікованих фахівців медичної галузі.

Така співпраця НМУ із лікувально-профілактичними медичними закладами м. Києва покращує якість надання кваліфікованої та високоспеціалізованої медичної допомоги населенню держави та сприяє вдосконаленню навичок майбутніх лікарів, які працюватимуть в Україні та за її межами.

З вересня 2016 року новою клінічною базою Національного медичного університету імені О. О. Богомольця стала Центральна поліклініка Міністерства внутрішніх справ України. На цій клінічній базі працюватимуть співробітники кафедри оториноларингології. В процесі навчання на клінічній базі студенти оволодіють навичками, які потрібні для клінічної роботи, проводитимуть клінічні огляди пацієнтів, ознайомляться з принципами та технікою роботи сучасного медичного обладнанням, братимуть участь у діагностичних та лікувальних заходах, консиліумах, клінічних розборах складних випадків, науково-практичних конференціях, симпозіумах та конгресах.

Нагадаємо, клінічні кафедри університету розташовано на 143 базах, де розгорнуто 8,4 тис. ліжок, щорічно лікуються близько 150 тис. хворих, проводиться близько 70 тис. оперативних втручань, приймається 15 тис. пологів. Бази оснащені сучасним лікувально-діагностичним обладнанням, а клінічна робота проводиться з урахуванням новітніх стандартів надання медичної допомоги. Більшість клінічних баз НМУ є новаторами у своїх галузях, провідними науковими та клінічними центрами, відомими своїми науковими працями та досягненнями далеко за межами України.

Адміністрація Університету і надалі розширюватиме клінічні бази НМУ, співпрацюючи із закладами охорони здоров’я, а також працюватиме над створенням університетських клінік, що, безперечно, призведе до покращення здоров’я громадян України. А безпосередня координація спiвпраці клiнiчних кафедр Унiверситету iз закладами охорони здоров’я здійснюється лiкувально-консультативним вiддiлом Національного медичного університету імені О.О. Богомольця та проректором з науково-педагогічної, лікувальної роботи та післядипломної освіти, професором Олександром Науменком.

Прес-центр