НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

УНІВЕРСИТЕТ ПІДТВЕРДИВ СТАТУС НАУКОВОЇ УСТАНОВИ, ЯКІЙ НАДАЄТЬСЯ ПІДТРИМКА ДЕРЖАВИ

04.12.2017

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця в 2017 році підтвердив свій статус наукової установи, якій надається підтримка Держави. Науково-дослідною частиною підготовлено заявку для поновлення свідоцтва та подано відповідний пакет документів до МОН України.

Рішенням Державної комісії з питань Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави, Університет внесено до Державного реєстру наукових установ строком на 5 років, що підтверджує Свідоцтво № 02329 серія ВА від 23 листопада 2017 року.
Відповідно до Положення про Державний реєстр наукових установ, яким надається підтримка держави Наукові установи, включені до цього реєстру користуються податковими пільгами відповідно до законодавства України та сприянням в розвитку матеріально-технічної бази, необхідної для проведення наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок.

Науково-дослідна частина