НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

V МІЖНАРОДНИЙ СЕМІНАР “ЕТИКА БІО- І НАНОТЕХНОЛОГІЙ ТА БІОБЕЗПЕКА”

17.10.2017

12 жовтня 2017 року відбувся 5-ий міжнародний семінар «Етика біо- і нанотехнологій та біобезпека», який організував Комітет з питань біоетики та інші підрозділи НАН України.

Під час роботи конференції наукова спільнота розглянула та обговорила широке коло питань: нанобіотехнології – переваги та ризики; гуманітарні та юридичні аспекти застосування біо- та нанотехнологій; нанотоксикологія та проблеми безпеки наноматеріалів для здоров’я людини та навколишнього середовища; нанобіотехнології медичного призначення: етичні, соціальні та освітні аспекти.

В роботі конференції активну участь взяли представники Комісії з питань біоетичної експертизи НМУ імені О.О. Богомольця. Зацікавленість Комісії з питань біоетики НМУ імені О.О. Богомольця у тематиці та результатах обговорення на даній конференції пов’язана з необхідністю постійного моніторингу можливих ризиків для випробуваних під час виконання сучасних медичних досліджень, їх методологічного аналізу. Така робота є необхідною умовою підвищення рівня проведення комплексної біоетичної експертизи дисертаційних досліджень, що виконуються в університеті.

Комісія з питань біоетичної експертизи та етики наукових досліджень