НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

В УНІВЕРСИТЕТІ ПРОВЕДЕНО ЩОРІЧНУ АТЕСТАЦІЮ АСПІРАНТІВ ДРУГОГО ТА ТРЕТЬОГО РОКУ НАВЧАННЯ

15.12.2017

Щорічна атестація аспірантів була проведена з 25.08.2017 по 08.09.2017 та 06.12.2017 р. Атестація проводилась в два етапи: на першому етапі атестувались аспіранти, які навчаються в НМУ імені О.О. Богомольця за програмою підготовки доктора філософії (очної денної та вечірньої форм навчання), на другому етапі – аспіранти, що навчаються за програмою підготовки кандидата наук (очної та заочної форм навчання).

Атестація проводилась комісійно. В складі Комісії: проректор з наукової роботи, д.мед.н., професор, Т.М. Черенько, начальник науково-дослідної частини А.В. Дінець, завідувач відділу аспірантури та докторантури Р.А. Регурецька, провідний фахівець відділу аспірантури та докторантури О.В. Лебедєва.

Під час атестації комісія приділила значну увагу виконанню індивідуального плану підготовки аспіранта, стану та строків виконання дисертаційної роботи, статистичній обробці отриманих результатів досліджень, кількості та якості наукових публікацій, в тому числі в журналах, що індексуються Scopus, Web of Science, оформленню заявок на патенти, інформаційних листів, виконанню освітньої програми. Члени комісії відзначили підвищення активної участі аспірантів у конференціях, в тому числі з міжнародною участю та публікацій у міжнародних наукових журналах. У аспірантів другого року навчання за програмою підготовки доктора філософії тема дисертації затверджена у 93% осіб, публікації у наукових фахових виданнях мають 50% осіб, активну участь у конференціях, в тому числі з міжнародною участю беруть 36 % осіб. Із 14 аспірантів, що мали порушення в строках виконання індивідуального плану з поважних причин, 3 особи другого року навчання (очна вечірня форма) та 2 особи, що навчаються в аспірантурі без відриву від виробництва, мають не затверджену тему дисертації. З метою покращення роботи з аспірантами, встановлення причин і проблем в роботі та для можливих змін в засвоєнні нової програми, було проведено анкетування аспірантів другого року навчання за програмою підготовки доктора філософії, наразі проводиться аналіз даних.

За результатами атестації виявлено, що підготовка аспірантів на кафедрах, до яких прикріплені аспіранти є задовільною. Проводиться подальший аналіз результатів атестації та визначаються шляхи покращення виконання індивідуального плану підготовки аспіранта.

Відділ аспірантури та докторантури
Науково-дослідна частина