НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

В УНІВЕРСИТЕТІ РОЗПОЧАВСЯ ЗОВНІШНІЙ АУДИТ З ПІДТВЕРДЖЕННЯ МІЖНАРОДНОГО СЕРТИФІКАТУ ЯКОСТІ ISO

16.05.2017

Вперше, 2 роки тому Національний медичний університет імені О.О. Богомольця одержав Сертифікат якості за міжнародним стандартом ISO 9001:2008 на систему управління якістю в університеті.

Щороку, впродовж 3-ох років організація, яка видає Сертифікат здійснює наглядовий аудит за функціюванням системи управління якістю і її відповідністю міжнародним стандартам ISO. Минулого року під час проведення зовнішнього аудиту за нашою системою управління якістю в Університеті було проведено одночасно і підтвердження сертифікату, і розширення його сфери не лише з освітніх послуг, а й на наукову діяльність і лікувально-консультативну роботу. Цього року Університет має підтвердити, що наша система управління якістю в освітній, науковій, лікувально-консультативній діяльності відповідає міжнародним стандартам і університет до проведення сертифікаційного наглядового аудиту готовий. Всі підрозділи пройшли попередній внутрішній аудит, впроваджено процесний менеджмент на всіх рівнях: і на рівні кафедр, і на рівні факультетів – всі рішення приймаються після детального громадського обговорення під час Вчених рад Університету і враховуючи інтереси усіх.

Прес-центр