НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ВІДБУЛАСЯ ЛЕКЦІЯ В РАМКАХ ЦИКЛУ “НАУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ: ВІД А ДО Я”

14.04.2017

13 квітня 2017 року на кафедрі соціальної медицини та громадського здоров’я Національного медичного університету імені О.О. Богомольця відбулася п`ята лекція циклу «Наукове дослідження: від А до Я» на тему «Порядок представлення наукових робіт: оформлення, публікація, виступ, захист».

В лекції та презентації, які представлені доцентом кафедри Замкевич В.Б., було висвітлено питання щодо порядку представлення наукових робіт. Лектор звернула увагу на види наукових робіт (тези, статтю, методичні рекомендації, монографію, підручник, дисертаційна робота); структуру наукової роботи (мету, обсяг та методи, результати власних досліджень, висновки); особливості оформлення наукових робіт (представлення даних в таблицях, графічних зображеннях); правила оформлення посилань на джерела інформації, список літератури; виступ на конференції, правила оформлення презентації доповіді; поняття про дисертаційну роботу, автореферат; наукову новизну та практична значимість роботи; апробацію і захист дисертації; рецензування та опоненцію наукових робіт; впровадження отриманих результатів в практику; систему наукових звань в Україні та за кордоном (PhD); інструкцію про основні вимоги МОН України до оформлення дисертацій; можливості науковців щодо публікацій, українські медичні часописи; реєстри наукових конференцій, електронні періодичні медичні видання; цитування наукових робіт в Scopus, його значення в роботі науковця.

Кафедра соціальної медицини та громадського здоров’я