НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ВІДБУЛАСЯ НАРАДА З ЗАВІДУВАЧАМИ КАФЕДР I КУРСУ

16.11.2017

14 листопада 2017 р. в фізико-хімічному корпусі відбулася робоча нарада з завідувачами та викладачами кафедр I курсу.

На нараді були присутні проректор з науково-педагогічної роботи доцент Стеченко О.В., начальник НМВ доцент Зайцева Г.М., помічник ректора Яновський І.С., декани факультетів: декан медичного факультету №1, професор Мельник В.С., декан медичного факультету №2, доцент Літвінова Н.Ю., декан медичного факультету №3, професор Виговська О.В., декан медичного факультету №4, професор Пельо І.М., декан факультету підготовки лікарів для Збройних сил України, професор Власенко О.М., декан медико-психологічного факультету, професор Філоненко М.М., декан стоматологічного факультету, професор Біденко Н.В., декан фармацевтичного факультету, доцент Рева Т.Д., декан факультету по РІС, доцент Сулік В.В., а також заступники деканів факультетів по роботі зі студентами 1 курсу, завідувачі та викладачі кафедр 1 курсу.

Під час наради проректор з науково-педагогічної роботи, доцент Стеченко О.В. наголосила на важливості своєчасного внесення до електронних журналів в АСУ «Електронний деканат» результатів відвідування лекцій, результатів навчання студентів як за проведені заняття, так і за відпрацювання пропущених занять та перескладання незадовільних оцінок. Це сприятиме формуванню об’єктивних відомостей для складання контролю з дисциплін та дозволить оперативно реагувати деканатам на інформацію щодо результатів навчальної діяльності студентів. Крім того, оперативне висвітлення оцінок студентів в АСУ сприяє формуванню прозорого та студентоцентрованого навчального середовища і полегшує комунікацію різних підрозділів.

Було обговорено нові форми документів для відображення результатів семестрового проміжного контролю (заліку) з дисциплін 1 курсу. Перспективним було визнано запровадження уніфікованої єдиної відомості підсумкового контролю та успішності з дисципліни та її впровадження для 1 курсу. Зазначалося, що одночасне зменшення паперового документообігу та підвищення відповідальності кафедр та деканатів щодо ведення документації сприятимуть удосконаленню організаційної роботи зі студентами, що є важливою умовою успішного закінчення ними осінньо-зимового семестру.

 

Навчально-методичний відділ