НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ВІДБУЛАСЯ ЗУСТРІЧ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №1 З ГОЛОВОЮ ДЕК

13.05.2017

12 травня 2017 року проведено збори-зустріч студентів з Головою ДЕК на медичному факультеті №1, завідувачем кафедри Внутрішньої медицини №1, професором Вадимом Шипуліним та представниками випускаючих кафедр з метою організації і проведення державної атестації випускників медичного факультету №1. Студенти були поінформовані  про умови допуску до державної атестації, регламент проведення кожного з практично-орієнтованих державних іспитів, критерії оцінки знань, вмінь і навичок випускників, розклад практично-орієнтованих державних іспитів, регламенти проведення стандартизованого тестового державного іспиту „Крок 2. Загальна лікарська підготовка” та практично-орієнтованих державних іспитів, що проводяться у формі  комплексних державних екзаменів.

Р О З К Л А Д
Державних випускних іспитів медичного факультету №1 в літню екзаменаційну сесію  2016/2017 навчального року

 

Факультет/

дисципліна

ГРУПИ/ ДАТИ 2017р.
Медичний

факультет №1

1. КРОК 2 23.05
2. Внутрішня медицина, професійні та інфекційні хвороби 1-5гр.

 

9.06

6-9гр.

 

10.06

10-13гр.

 

15.06

14-17гр.

 

16.06

18-21гр.

 

17.06

 

22-25гр.

 

19.06

 

26-29гр.

 

20.06

3. Хірургія,  дитяча хірургії
4. Гігієна, соціальна медицина,  організація та економіка охорони здоров’я                                                                                               
5. Педіатрія,  дитячі  інфекції

 

1-4гр.

 

29.05

5-8гр.

 

30.05

9-12гр.

 

31.05

13-16гр.

 

1.06

17-19гр.

 

2.06

20-22гр.

 

6.06

23-25гр.

 

7.06

26-29гр.

 

8.06

6. Акушерство і гінекологія

 

Деканат медичного факультету №1