НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ВІДБУЛОСЯ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ «КВІТНЕВОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКОВОЇ СЕСІЇ – 2018»

01.06.2018

29 травня 2018 року в аудиторії №1 імені М.М. Амосова санітарно-гігієнічного корпусу Національного медичного університету імені О.О. Богомольця відбулося Пленарне засідання «Квітневої студентської наукової сесії – 2018».

У засіданні взяли участь проректор з наукової роботи, професор Тетяна Черенько, начальник науково-дослідної частини, PhD, доцент Андрій Дінець, завідувач відділу наукової роботи студентів професор Леонід Пінський, завідувачі кафедр університету, наукові керівники та старости студентських наукових гуртків, члени Ради та активу СНТ імені О.А. Киселя, переможці Квітневої студентської наукової сесії 2018 року.

З вітальним словом виступила професор Тетяна Черенько. Проректор підвела підсумки сумлінної та наполегливої роботи науково-дослідної частини та відділу наукової роботи, кафедр університету, Студентського наукового товариства та студентів-науковців, ряду проведених на високому рівні наукових та навчально-наукових заходів, наголосивши на необхідності подальшого прагнення з боку студентів та наукових керівників підвищувати якість наукових досліджень, доповідей та публікацій. Проректор наголосила, що студентська наука – один із провідних напрямків роботи університету, адміністрація докладає значимих зусиль для його розвитку.

Наступним до учасників Засідання звернувся начальник науково-дослідної частини доцент Андрій Дінець. Він розповів про основні новаторства у сфері підтримки студентської науки та молодих вчених – про цикл безперервної освіти та грантову конференцію.

Професор Леонід Пінський розповів про вдосконалення логістики та основні досягнення студентської науки за останні роки та про подальші перспективи розвитку СНТ університету. Він також наголосив про важливість проведення англомовних заходів Радою СНТ імені О.А. Киселя та гуртками кафедр, розширення безперервної наукової освіти, продовження практики проведення Всеукраїнських наукових заходів на базі університету.

З доповідями виступили студенти-представники п´яти кафедр: «Гіперурикемія як фактор ремоделювання міокарда у пацієнтів з не-клапанною формою фібриляції передсердь» студентки 6 курсу 2 медичного факультету Ю.В. Антонюк (науковий керівник: доцент кафедри внутрішньої медицини №2, к.мед.н. І.В. Прудкий), «Роль фармацевтичної опіки у формуванні стратегічної діяльності аптеки» студентки 5 курсу фармацевтичного факультету В.О. Холоденко (наукові керівники: завідувач кафедрою клінічної фармакології та клінічної фармації, д.мед.н., професор М.В. Хайтович, доцент к.мед.н. В.С. Потаскалова; «Hygienic Assessment of Physical Activity in Foreign Students of Bogomolets National Medical University». Student ADEFOKUN Oluwademilola (2nd year general medicine), Medical faculty 1. Scientific advisor: Asst. Prof of Department of hygiene and ecology №1 A.V. Blagaia; «Нутригенетика та нутригеноміка як сучасні напрямки медицини та генетики» студентки 5 курсу 2 медичного факультету С.C. Шатило (науковий керівник: к.мед.н., асистент кафедри клінічної імунології та медичної генетики Л.О. Турова);  «Порівняння ефективності різних технік іригації в процесі інструментальної обробки системи кореневого каналу за даними скануючої електронної мікроскопії» студенти 5 курсу стоматологічного факультету Д.Ф. Хеннаві, М.О. Крупич (науковий керівник: доцент кафедри терапевтичної стоматології стоматологічного факультету, к.мед.н. О.О. Скібіцька).

З Підсумковим звітом наукової діяльності СНТ імені О.А. Киселя за 2017 – 2018 н.р. виступила Голова СНТ Софія Ніколаєнко, висвітливши основні події, які були організовані СНТ протягом 2017/2018 н.р. Також були наведені статистичні дані щодо кількості проведених заходів, динаміки порівняно з попередніми роками, кількості членів та активу СНТ.

Загальна кількість заходів студентської науки у 2017/2018 н.р. склала понад 90 наукових та освітніх заходів. Зокрема, 5 Всеукраїнських етапів конкурсу-захисту студентських наукових робіт; 5 Всеукраїнських студентських олімпіад; 6 Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференцій студентів та молодих вчених; 20 тренінгів із правил проведення досліджень в рамках безперервної наукової освіти; 6 відкритих лекцій; 18 майстер-класів; 31 секційне засідання «Квітневої студентської наукової сесії».

Крім того, Національним медичним університетом імені О.О. Богомольця було проведено 5 Всеукраїнських олімпіад ІІ етапу: гігієна (базова кафедра – Гігієни та екології №1, дата проведення – 1-2 березня 2018 року), педіатрія (базова кафедра – Педіатрії №5, дата проведення – 29-30 березня 2018 року), внутрішня медицина (базова кафедра – Внутрішньої медицини №2, дата проведення – 24-25 березня 2018 року), хірургія (базова кафедра – Хірургії №4, дата проведення – 5-6 квітня 2018 року), медична хімія (базова кафедра – Медичної хімії, дата проведення – 12-13 квітня 2018 року)

Також успішно відбувся ІІ етап Всеукраїнських конкурсів-захистів студентських наукових робіт (англійською мовою): фундаментальна медицина (базова кафедра – Фізіології, дата проведення – 23 березня 2018 року); клінічна медицина (базова кафедра – Пропедевтики внутрішньої медицини №2, дата проведення – 22 березня 2018 року); Стоматологія (базова кафедра – Терапевтичної стоматології, дата проведення – 23 березня 2018 року); Профілактична медицина (базова кафедра – Гігієни та екології №1, дата проведення – 29 березня2018 року); Фармакологія, фармація (Організатор – кафедри фармацевтичної, біологічної та токсикологічної хімії, дата проведення – 4 квітня 2018 року).

На завершення засідання було вручення дипломів І ступеня переможцям секційних засідань «Квітневої студентської наукової сесії – 2018», подяк колективам кафедр за активну участь у розвитку студентської науки в університеті протягом 2017/2018 н.р., подяк Членам Ради та активу СНТ, учасникам-доповідачам Пленарного засідання.

Зокрема, кращими кафедрами за показниками студентської науки визнано кафедри: Акушерства і гінекології №3, Анестезіології та інтенсивної терапії, Біологічної та біоорганічної хімії, Внутрішньої медицини №2, Гігієни та екології №1, Дерматології та венерології, Дитячих інфекційних хвороб, Іноземних мов, Інфекційних хвороб, Клінічної імунології та алергології з секцією медичної генетики, Клінічної фармакології та клінічної фармації, Медичної хімії, Мікробіології, вірусології та імунології, Онкології, Оториноларингології, Офтальмології, Патологічної анатомії №1, Патофізіології, Педіатрії №4, Педіатрії №5, Пропедевтики внутрішньої медицини №2, Психіатрії та наркології, Радіології та радіаційної медицини, Соціальної медицини та громадського здоров’я, Травматології та ортопедії, Урології, Фармакології, Фармацевтичної, біологічної та токсикологічної хімії, Фізіології, Фтизіатрії та пульмонології, Хірургії №1, Хірургії №4, НДІ експериментальної та клінічної медицини, Інститут післядипломної освіти НМУ імені О.О. Богомольця, Бібліотека НМУ імені О.О. Богомольця.

Члени Ради та активу СНТ імені О.А. Киселя висловлюють щиру подяку ректорату Національного медичного університету імені О.О. Богомольця та особисто ректору член – кореспонденту НАМН України професору К.М. Амосовій за постійну підтримку та розвиток студентської науки в нашому університеті.

Рада СНТ імені О.А. Киселя

Відділ наукової роботи студентів НДЧ