НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ВІДБУЛОСЯ ЗАСІДАННЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ

09.11.2017
9 листопада 2017 р. відбулося засідання Антимонопольного комітету України (АМКУ) з розгляду питання про схвалення пропозицій до Кабінету Міністрів України щодо належного нормативно-правового врегулювання порядку проведення ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців з вищою освітою напрямів підготовки “Медицина” і “Фармація”. Підставою до розгляду даного питання стало звернення до АМКУ громадської організації “СТУДДОВІРА” з заявою про перевірку існуючої процедури проведення ліцензованих іспитів ДО “Центр тестуваня при МОЗ України” на предмет наявності порушень антимонопольного законодавства.
За результатами проведеної перевірки Антимонопольний комітет України констатував позитивний ефект від впровадження системи ліцензованих інтегрованих іспитів, проте, встановив факт неналежного правового регулювання цієї процедури та ознаки порушень антимонопольного законодавства, які вимагають реагування.
Участь в засіданні взяли представники МОЗ України, ДО “Центр тестування при МОЗ України”, проректори НМУ імені О.О. Богомольця Цехмістер Я.В. та Стеченко О.В., Голова ГО “СТУДДОВІРА” Гілюк В. У своїх виступах представники Університету наголосили на необхідності коректного врегулювання нормативно-правової бази щодо взаємовідносин ДО “Центр тестування при МОЗ” та медичних ВНЗ, яка відверто застаріла, особливо в питанні оплати послуг з проведення тестування та зміни джерела цих коштів на фінансування з державного бюджету із відповідним затвердженням в кошторисі профільним міністерством. З доводами про необхідність належного правового врегулювання порядку оплати послуг з тестування погодилися всі учасники засідання, включаючи представників ДО «Центр тестування при МОЗ України».
За підсумками обговорення Антимонопольний комітет України визнав, що компетенція з нормативно-правового врегулювання процедури тестування належить Кабінету Міністрів України та запропоновував Кабміну затвердити відповідний нормативно-правовий акт, в якому буде врегульовано порядок проведення ліцензованих інтегрованих іспитів та обов’язково має бути визначено, зокрема:
– платність або безоплатність послуг з проведення ліцензованих іспитів;
– джерело походження коштів на їх фінансування;
– у випадку платності послуг, обов’язкове погодження організацією, що проводить тестування, порядку формування та вартості послуг з МОЗ України, як з профільним центральним  органом.
Кабінет Міністрів України повинен або сам розробити та затвердити відповідний нормативно-правовий акт із врахуванням вимог Законів України “Про захист економічної конкуренції” та “Про публічні закупівлі”, або затвердити проект такого акту, розроблений та погоджений за його дорученням зацікавленим центральним органам виконавчої влади.

На цей час, згідно з існуючою нормативною базою, зокрема, Наказом №105 «Про затвердження Статусу «Центру тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» від 03.05.1999, підписаним Р.В.Богатирьовою, оплата ліцензійного тестування як бюджетних, так і контрактних студентів здійснюють ВМ(Ф)НЗ з доходів, отриманих ними за надані платні послуги. При цьому калькуляції витрат ДО «Центр тестування при МОЗ України», які сплачують ВМ(Ф)НЗ,  не погоджуються МОЗ України.
В ході обговорення були підняті також наступні питання: звернена увага АМК на факт існування преференцій одному із ВМ(Ф)НЗ від Центру тестування, якому послуги з ліцензійного оцінювання надавалися безоплатно; відсутність публічної інформації  щодо грошових надходжень і витрат, які надходять до Центру тестування від ВМ(Ф)НЗ і медичних коледжів. Державні ліцензійні іспити для лікарів на кшталт прийнятих в Північній Америці і Західній Європі є важливим інструментом підвищення якості вищої медичної освіти. Викладачі і адміністрація  НМУ приділяють багато уваги як підготовці до них студентів, так і удосконаленню тестових завдань, особливо в світі разючих відмінностей в результатах «Крок-3» і пілотного оцінювання за  «золотим стандартом»-тестами-прототипами США. Разом з тим, принаймні для студентів і адміністрації ВМ(Ф)НЗ, важливим питанням є нормативна база ліцензійних іспитів, і ми сподіваємося, що його розгляд в Кабінеті Міністрів України стане ще одним кроком в розбудові української медичної освіти.