НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ВІДБУЛОСЯ ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ

26.05.2016

26 травня 2016 року в адміністративному корпусі НМУ імені О.О.Богомольця відбулося засідання Наглядової ради Університету, під час якого учасники заслухали про результати опрацювання матеріалів ревізії МОЗ і ДФІ України та вжиті заходи з усунення порушень і недоліків, основні результати діяльності НМУ імені О.О.Богомольця в 2015-2016 навчальному році та міжнародне співробітництво Університету.

Роботу засідання очолив голова Наглядової ради – видатний громадський діяч, лікар, письменник, публіцист, дипломат, доктор медичних наук, почесний доктор медицини НМУ, професор Юрій Щербак. Участь у ньому взяли: члени Наглядової ради Олег Кришталь, академік НАН України, директор Інституту фізіології НАН України; Любомир Пиріг, член-кореспондент НАН України, академік НАМН України, професор кафедри нефрології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, а також проректори, декани факультетів, голови студрад факультетів, керівники структурних підрозділів.

Зі звітом про результати опрацювання матеріалів ревізії МОЗ і ДФІ України та вжиті заходи з усунення порушень і недоліків виступила ректор Катерина Амосова.

За наслідками опрацювання матеріалів ревізії та на виконання покладених вимогою обов’язків на сьогоднішній день частина вказаних у вимозі порушень усунена, про що складені відповідні документи та вчинені дії із притягнення до відповідальності причетних до порушень працівників Університету. В той самий час, частина вимог про усунення виявлених порушень, оскаржується Університетом в суді.

У доповіді ректора про результати діяльності  НМУ імені О.О.Богомольця в 2015-2016 навчальному році було детально висвітлені навчально-методична робота, кадрові зміни, визначні події.

В Університеті відбулося повне оновлення студентського самоврядування. У листопаді 2015 року за новим Законом України “Про вищу освіту” в одному з найперших вищих навчальних закладів України в НМУ відбулися вибори голови Студентського Парламенту та голів Студентських рад факультетів за системою прямого таємного голосування кожного студента.

Серед основних результатів роботи за 2015-2016 н.р. Катерина Амосова зазначила: відкриття НДІ експериментальної та клінічної медицини, який в цьому році отримав ліцензію МОЗ України, заснування Інституту післядипломної освіти з інноваційними підходами навчання інтернів, підписання Угоди про співпрацю з Британською радою для підвищення рівня володіння іноземною мовою викладачів, створення Антиплагіатної комісії та завершення проекту «Електронний деканат», за допомогою якого, оцінки на всіх кафедрах вносяться в день оцінювання on line, що зменшує корупційні ризики.

Також присутні заслухали доповідь проректора з міжнародних зв’язків НМУ Олесі Линовицької про міжнародне співробітництво Університету.

Члени Наглядової ради позитивно оцінили діяльність навчального закладу та виокремили активну роботу у підвищенні рівня освіти.

Прес-центр

 

Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця
Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця
Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця
Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця
Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця
Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця
Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця
Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця
Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця
Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця
Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця
Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця
Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця
Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця